Universiteit Leiden

nl en

Verkenning alternatieven Humanities Campus aan de hand van Duplo

Na het Faculteitsbestuur konden in de week van 15 november ook de Wetenschappelijk Directeuren en een tweetal leden van de Faculteitsraad deelnemen aan een zogenaamde Duplo-sessie onder leiding van Elisa Meijer, huisvestingsadvsieur voor het project Humanities Campus. Tijdens de sessie zijn alternatieven voor de Humanities Campus verkend.

Nu we geen centraal onderwijsgebouw op de plek van het Doelencomplex kunnen realiseren, is het de vraag welke indeling of aanpassingen we kunnen maken om binnen de beschikbare ruimte de gewenste faciliteiten en voorzieningen te huisvesten. Om dit inzichtelijk te maken, is gewerkt met het bouwmateriaal Duplo.

Schuiven met blokjes

De sessie is gestart met een plattegrond van de oude Humanities-campus met daarop Duplo-blokjes die stonden voor eenheden als collegezalen, werkplekken en restaurantvoorzieningen. Om een alternatieve Humanities Campus met minder vierkante meters in te delen, hebben de aanwezigen vervolgens geprobeerd om alle ‘Duplo-blokjes’ in te passen op een plattegrond zonder het centraal onderwijsgebouw op de Doelencomplex-locatie.

Daarbij is gewerkt met een situatie met plein. De zichtlijn vanuit de Pieterskerk en de aansluiting op de Singelparkroute zijn namelijk twee belangrijke wensen van de gemeente en de faculteit. . Ook de veel gesuggereerde uitbreiding naar het Arsenaalplein is nog in onderzoek. Die grond is echter van de gemeente en wordt veel gebruikt door de bewoners (basketballen, speeltuin). De blokjes moesten dus worden gelegd op onze grond en binnen de wensen van de gemeente.

Minder vierkante meters

De grootste ruimtewinst bleek de toepassing van de nieuwe werkpleknorm: voor de instituten en het faculteitsbureau waren minder werkplek-Duploblokjes nodig. De instituten die procentueel het grootste aantal vierkante meter ten opzichte van de huidige huisvestingssituatie moeten inleveren, zijn LIAS en Wijsbegeerte. LUCL krijgt in 2025 een nieuw gebouw met ongeveer hetzelfde aantal vierkante meters als het nu in de tijdelijke situatie in het Reuvens heeft. Geschiedenis voldoet al ongeveer aan de nieuwe werkpleknormering in het Huizinga, waar ACPA en LUCAS hiervoor nog een inspanning zullen moeten leveren. Het zijn vooral de vierkante meters van de te verwachten groei in de toekomst die wegvallen in de alternatieve huisvesting.

Het opbouwen van de werkomgeving

Tijdens de sessie is ook aandacht besteed aan Activiteitgericht Huisvesten, waarbij niet op basis van functie (niet elke hoogleraar krijgt automatisch een eenpersoonskamer) wordt gehuisvest, maar op basis van wat mogelijk en gewenst is. De keuze voor Activiteitgericht Huisvesten is al in 2017gemaakt vanuit duurzaamheids-  en efficiëntieoogpunt. Concreet betekent dit dat een aantal overlegkamers (naar rato van het aantal werkplekken) in elk gebouw is geplaatst. Dit scheelt ruimte en bevordert het communitygevoel.

Daarnaast hebben projectkamers een plaats gekregen in het nieuwe plan. Deze kamers zijn voor medewerkers van instituten die willen samenwerken en voor kennispartners. Ze bleken gemakkelijk verspreid te kunnen worden over Cluster Zuid en de andere gebouwen. Dit soort kamers zullen in de toekomst ook eventuele groei of veranderende wensen kunnen opvangen. Ten slotte zijn pantry-, sanitaire en functionele Duploblokjes bij elk pand geplaatst, waarmee de werkomgeving rond was.

Het onderwijsgebouw

Ook voor de indeling van de onderwijsruimtes is geschoven met blokjes. Als het Reuvens het onderwijsgebouw wordt, hoe moet het pand er dan gaan uitzien? Tijdens de sessie is uitgegaan van sloop en een volledige ‘vierkant’ gebouw, zonder open ruimte in het midden en met een mogelijk extra verdieping erbovenop. De deelnemers en de projectgroep hadden de wens om het restaurant in het nieuwe Lipsius te plaatsen en een café in het Reuvens. Met een stedenbouwkundige en architect volgt een haalbaarheidsstudie om te bekijken hoe de onderwijszalen in het Reuvens geplaatst kunnen worden. Dit dient zorgvuldig te gebeuren. Waar de indeling van werkplekken redelijk eenvoudig te veranderen is, bouw je een restaurant en onderwijszalen voor de komende dertig jaar. We zijn aan het onderzoeken of  bij nieuwbouw ook een bestemmingsplanprocedure gestart moeten worden.

Hoe verder?

Tot aan de inhuizing van Cluster Zuid verandert er niets. Wel worden er werkbezoeken georganiseerd naar de Faculteit Sociale Wetenschappen, de Faculteit Rechten en het Arsenaal om de verschillen van huisvesten van de werkomgeving te zien en voelen. Ook komt de decaan, Mark Rutgers, bij elk instituut langs om de plannen toe te lichten. Elk instituut zal een eigen proces doorlopen. Bij dit proces voor het inhuizen wordt ondersteuning geboden. Dit kan in de vorm van een Duplo-sessie, het delen van good practices of bijeenkomsten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.