Universiteit Leiden

nl en

Arco Timmermans in diverse media over strengere regels omtrent belangenverstrengeling

Arco Timmermans, Bijzonder Hoogleraar Public Affairs aan de FGGA, verscheen onlangs meerdere keren in het nieuws nadat hij samen met andere deskundigen op het gebied van integriteit en openbaar bestuur bij BNR Radio te gast was. Daar betoogden zij dat er strengele regels tegen belangenverstrengeling bij Statenleden moet komen.

Volgens Timmermans moeten de regels voor leden van Provinciale Staten omtrent belangenverstrengeling en integriteit worden aangescherpt, omdat de huidige regelgeving niet voldoet. De deskundigen op het gebied van integriteit en openbaar bestuur die te gast waren bij BNR constateren dat er zeker bij drie huidige Statenleden een duidelijk risico op belangenverstrengeling is, vanwege hun nevenfunctie. Zij geven volgens Timmermans een ‘aanleiding om de discussie over de integriteitsregels aan te zwengelen’. Afgelopen jaar zijn er al strengere regels gekomen die gelden voor bewindspersonen. Timmermans vindt dat deze regels ook zouden moeten gelden voor Kamerleden en lokale politici. Daarnaast is hij van mening dat de regels ook strenger moeten zijn voor Statenleden die twee petten tegelijkertijd dragen.

Grijs gebied

In de huidige regelgeving bestaan momenteel al een aantal beperkingen om op provinciaal niveau mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan, zoals de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast zijn er gedragscodes, die provincies zelfstandig opstellen. Volgens Timmermans voldoet deze huidige regelgeving niet. Hij zegt hierover: ‘In de praktijk komt het er vaak op neer dat er pas aandacht aan het onderwerp besteed wordt, als er problematische gevallen in het nieuws komen. Het komt voor dat Statenleden zich bevinden in een grijs gebied. Het is dan niet direct aan te tonen dat er sprake is van belangenverstrengeling, maar de schijn kan wel worden gewekt.’

Algemene regels

Toon Kerkhoff, universitair docent aan de FGGA, komt ook aan het woord en stelt dat het goed zou zijn om algemene regels vast te leggen, die voor alle provincies hetzelfde gelden. Kerkhoff: 'Er is nu een gebrek aan uniformiteit, en er is sprake van onduidelijke regie. In Nederland is elke bestuurslaag grotendeels vrij in hoe de regels worden gemaakt en ingevuld, wat betekent dat provincies veel zelf mogen bepalen.’ Dat leidt volgens Kerkhoff tot onder andere inconsequent beleid, voorkeursbehandelingen en wegkijken omwille van politieke motieven. Ook zegt Kerkhoff dat de kans op belangenverstrengeling op lokaal niveau groter is dan op landelijk niveau, omdat bestuurders dan dichter bij burgers en bedrijven zitten. 

Beluister het BNR Radiofragment hier
Lees het artikel van de NOS hier
Lees het Engelse artikel van Netherlands News Live hier

Het onderzoek van prof. dr. Arco Timmermans richt zich op de dynamiek van de publieke en politieke agenda en de rol van allerlei typen organisaties en groepen die hun belangen behartigen en daarbij coalities sluiten om sterker te staan. Bij dit onderzoek en onderwijs op het gebied van public affairs draait het ook om het bevorderen van de dialoog tussen wetenschap en praktijk, door masterclasses, gastoptredens en commentaar op de actualiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.