Universiteit Leiden

nl en

De dag van Jasper

Jasper Knoester startte op 1 januari als onze nieuwe decaan. Hoe gaat het met hem, wat doet hij precies en hoe ziet zijn dag eruit? In elke nieuwsbrief geeft Jasper een inkijkje in zijn leven als decaan.

Woensdag 19 januari

‘Na de eerste twee dagen van deze week in Leiden te hebben gewerkt, was vandaag een dag van online overleggen vanuit huis. Ik woon nog in Groningen, en verhuis komende zomer naar Den Haag. Dat betekende een relatief rustige dag, omdat ik niet vroeg in de ochtend of laat op de avond een lange treinreis hoefde te maken.

De dag begon om 9.00 uur met een online overleg met het bestuur van RISE, het netwerk van vrouwelijke wetenschappers in de faculteit. Irene Groot, Martina Vijver en Miranda van Eck vertelden me eerst vol enthousiasme over hun onderzoek en onderwijs. Daarna hebben we gesproken over genderdiversiteit. Wat gebeurt er op dit gebied binnen onze faculteit en welke uitdagingen zijn er nog? RISE wil een platform bieden binnen FWN waarin mensen met elkaar in gesprek gaan en zich gehoord voelen. Er worden workshops en lunches georganiseerd waar iedereen welkom is. Ik vind het mooi hoe RISE mensen in onze faculteit verbindt. En ook dat het platform bijdraagt aan meer genderdiversiteit, maar ook aan een veilige en inclusieve werkomgeving.

‘Ik wil met elkaar werken aan een faculteit waar iedereen zich veilig voelt en prettig kan werken’

Een inclusieve werkomgeving. Je hoort het zoveel tegenwoordig en het is zo snel alleen een term, maar binnen een internationale gemeenschap als onze faculteit is het van groot belang hier veel aandacht aan te besteden. Ik ga me er echt voor inzetten dat deze onderwerpen binnen onze faculteit verder gaan leven, dat er ambitieus beleid op wordt geformuleerd en dat dat ook tot succesvolle implementatie leidt. Voor het faculteitsbestuur staat dit hoog op de agenda.

Na een aantal interessante kennismakingsgesprekken en een goed “benen-op-tafel-overleg” met het faculteitsbestuur, was de online dag ten einde en kon ik me in de avond richten op het voorbereiden van de volgende dag en het helpen van onze beide kinderen met hun huiswerk. Zo kwam de vader en docent in mij ook nog even aan zijn trekken.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.