Universiteit Leiden

nl en

Even bellen met Jan Willem Erisman over het symposium voor interdisciplinair onderzoek

Onderzoek doen met wetenschappers van verschillende disciplines is niet eenvoudig. ‘Maar voor de samenleving is die samenwerking juist van levensbelang’, zegt hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Jan Willem Erisman. Vanuit het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma Liveable Planet organiseert hij op 7 februari een symposium over hoe interdisciplinair onderzoek verder kan worden aangemoedigd.

Jan Willem Erisman

Dag Jan Willem, Hoe kwam je op het idee voor dit symposium?

‘Aan onze universiteit zijn in 2020 maar liefst negen interdisciplinaire programma’s in het leven geroepen om bij te dragen aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Extern weten we andere partijen hier goed voor te vinden, bijvoorbeeld in de samenwerking met andere universiteiten. Maar jammer genoeg merken we dat de interne verbinding beperkt blijft. Tijdens het symposium gaan we hierover met elkaar in gesprek.’

Waarom is interdisciplinaire samenwerking zo belangrijk?

‘Omdat er vanuit de maatschappij bepaalde vraagstukken zijn die je niet vanuit één enkele discipline kunt aanpakken. Het is ontzettend goed om je als wetenschapper ergens in te verdiepen. Maar je moet soms ook het vergrootglas kunnen omdraaien om van een grotere afstand te kijken waar de verbindingen liggen.’

Kun je een voorbeeld noemen?

‘De klimaatverandering vergt nu op alle gebieden onze aandacht. We zullen echt gezamenlijk moeten werken aan een systeemverandering. Het gaat uiteindelijk om gedragsverandering, rechtvaardigheid, bestuur, technologie, ethiek, economie en de biodiversiteit. Je hebt alle kennis nodig. Binnen het Liveable Planet-programma werken we nu samen met vier faculteiten: Science, Governance & Global Affairs, Social & Behavioural Sciences en Archeologie. Bij die laatste denk je dan misschien: huh, archeologie? Maar die richting biedt ons juist veel inzichten vanuit het verleden over hoe de mens zich heeft ontwikkeld in zijn omgeving.’

Dus eigenlijk kunnen alle vakgebieden met elkaar samenwerken als het gaat om onderzoek?

‘Ik denk van wel. Sommige combinaties zijn voor de hand liggend, anderen juist zeer verrassend. Als het gaat om biodiversiteit blijkt er bijvoorbeeld een verbinding met taal te zijn. Ik heb gelezen dat de ecosystemen op aarde die het meest divers zijn, ook de meeste taaldialecten hebben. Dat is toch ontzettend interessant?’

Kun je iets vertellen over jullie nieuwe initiatief Young Liveable Planet?

‘Dit nieuwe netwerk zullen we introduceren tijdens het symposium. Er zijn veel Leidse promovendi en postdocs die binnen hun eigen instituut werken aan duurzaamheidsonderzoek. Het zou mooi zijn als we hen kunnen helpen om elkaar te vinden, zodat ze de interdisciplinaire samenwerking kunnen versterken wat tot andere benaderingen kan leiden. Ik roep jonge onderzoekers daarom vooral op om naar de bijeenkomst te komen en hier met ons over te brainstormen.’

Heb je tot slot alvast een advies voor collega’s die graag interdisciplinair zouden willen samenwerken?

‘Blijf intrinsiek inhoudelijk en maatschappelijk gemotiveerd en zoek van daaruit andere collega’s op. Dat kan via onze Liveable Planet-hub, maar ook via een van de andere stimuleringsprogramma’s. Schrijf je eens in voor een mailinglijst of stuur gewoon een bericht. De deur staat voor je open.’

Het evenement ‘Hoe verbeteren we interdisciplinaire samenwerking binnen de Universiteit Leiden?’ vindt plaats op dinsdag 7 februari van 14.00 tot 17.00. Je kunt je hier aanmelden.

Tekst: Evelien Flink

Even bellen met

Er gebeurt veel binnen de Universiteit Leiden. De websites worden dagelijks gevuld met nieuws. In de rubriek ‘Even bellen met’ vragen we een medewerker meer te vertellen over een relevant en actueel onderwerp. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.