Universiteit Leiden

nl en

Even bellen over: de Universiteitsraad

De Universiteitsraad geeft het College van Bestuur (on)gevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over vaste contracten voor docenten en de werkdruk en het welzijn van medewerkers en studenten. Een belangrijk orgaan, waarvan veel medewerkers vaak niet weten wat er speelt. ‘Ik vind het mooi om te zien dat ideeën die de Universiteitsraad inbrengt leiden tot positieve veranderingen’, vertelt Maaike van Naerssen, universitair docent bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) en personeelslid van de Universiteitsraad (UR).

Wat doet de Universiteitsraad en waarom zit jij er in?

'De Universiteitsraad (UR) is het centraal medezeggenschapsorgaan van de universiteit. De UR bestaat uit acht verkozen studenten en acht verkozen medewerkers. Wij vormen de gesprekspartner van het College van Bestuur als vertegenwoordigers van studenten en personeel. We geven advies op vraagstukken over bijvoorbeeld onderwijskwaliteit en personeelsbeleid. De UR is onderverdeeld in drie commissies: Onderwijs & Onderzoek, Personeel, Studentenzaken & Internationalisering en Financiën & Huisvesting. De commissies bereiden de agendapunten inhoudelijk voor. Vervolgens neemt de Raad als geheel een standpunt in en wordt, na een overleg met het College van Bestuur, advies uitgebracht en/of instemming verleend.'

'Ik vind de universiteit als organisatie heel interessant. Als student heb ik in verschillende commissies en besturen gezeten, en als docent ook weer. Ik vind het leuk om te zien hoe dingen besloten worden en daar de stem van de medewerker, en in mijn geval ook die van de docent, aan mee te geven. Soms is dat lastig, want je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Ik vraag me daarom altijd of een besluit zo goed mogelijk voor de universiteit als geheel uitpakt. Je geeft namelijk richting aan beleid dat iedereen raakt. De universiteit is een fijne plek om te werken en ik vind het de moeite waard om het nóg een beetje mooier te maken.'

Bekijk de samenstelling van de Universiteitsraad
Maaike van Naerssen

Wat zijn de focuspunten van de Universiteitsraad voor 2022?

'Elke zomer stelt de Universiteitsraad speerpunten op. Twee heel belangrijke onderwerpen waar we ons de komende tijd veel mee bezig houden zijn vaste contracten voor docenten en de werkdruk en het welzijn van studenten en docenten. De UR vindt dat de universiteit nog altijd te veel tijdelijke docentcontracten kent op plekken waar een structurele vraag naar werk bestaat. Dat hebben we lang aangekaart en bevraagd. Nu gaat daar verandering in komen. Wij zitten er bovenop om dat goed in de praktijk te brengen. Een van de dingen waar we naar kijken is bijvoorbeeld: wanneer is iets structureel werk en hoe bepaal je dat? Maar ook: hoe kunnen we docenten groeimogelijkheden blijven bieden?'

'Werkdruk en welzijn is toch wel het belangrijkste thema, mede onder druk van corona en de achterblijvende financiering. Daarnaast raakt het alle andere thema's. Bij elk plan moeten we ons afvragen: hebben mensen hier ruimte voor? Ook in de personeelsmonitor die dit voorjaar weer wordt uitgezet komt dit thema terug. De UR is betrokken bij het opstellen van de vragen van de monitor, maar ook bij de uitkomsten: waar maken we ons het meest zorgen over en hoe gaan we dat aanpakken?'

Als andere medewerkers meer willen weten over de Universiteitsraad, waar kunnen zij dan terecht?

'Je kunt de Universiteitsraad volgen op social media. We hebben een Twitter-, Facebook- en Instagramaccount. Je kunt ook als toehoorder aanhaken bij de vergaderingen. Op dit moment zijn die helaas online, maar dat geeft ook juist de mogelijkheid om kort aan te sluiten bij het onderwerp van jouw interesse. De agenda staat altijd van tevoren online. De eerstvolgende vergadering is op 24 januari.

'Je kunt ons ook altijd mailen, naar aanleiding van de agenda, of een ander punt. De verslagen van de vergaderingen zijn achteraf op de website te vinden. En je kunt je binnenkort zelf verkiesbaar stellen. In mei vinden de verkiezingen voor de Universiteitsraad plaats. Iedereen die daarin geïnteresseerd is, kan zich in april kandidaat stellen'.

Even bellen over

Er gebeurt veel binnen Universiteit Leiden. De websites worden dagelijks gevuld met nieuws. In de rubriek ‘Even bellen over’ vragen we een medewerker van de universiteit meer te vertellen over een relevant en actueel onderwerp dat speelt binnen de universiteit. De antwoorden geven je meer inzicht in de feiten, maar geven je vooral meer persoonlijke achtergrondinformatie. Wat was leuk of frustrerend? Wat was opmerkelijk? Wat viel mee, wat viel tegen? Je leest het in ‘Even bellen over’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.