Universiteit Leiden

nl en

In memoriam Gert-Jan Cornel (1959-2022): Een bevlogen verbinder

Gert-Jan Cornel is geboren op 1 oktober 1959. Hij overleed op 10 januari 2022 in Leiden. Tussen deze twee data in heeft hij ongelooflijk veel gedaan. Voor een complete opsomming daarvan heb je een boek nodig. Daarom volgt hier maar een kleine selectie.

Als schooljongen in Brabant was hij al actief in vrijwilligerswerk en in organisaties voor natuur en milieu. Die actieve inzet voor goede doelen is hij zijn hele leven blijven tonen.  Ook tijdens en na zijn studie in Leiden. Gert-Jan Cornel heeft hier Sociale en Organisatiepsychologie gestudeerd (1979-1987). Hij was een actieve student, werd lid van de Leidse Studentenbond, en zat in de Universiteitsraad. Daarnaast was hij ook nog eens lid van een groep acrobaten (in 1984 op tv geweest), en van een theatergroep voor jongeren. Gert-Jan heeft veel aan zijn studie gehad in zijn latere carrière. Maar omgekeerd hebben het Instituut Psychologie, de FSW, de Universiteit, en de stad Leiden ook veel te danken aan Gert-Jan. Vandaar ook dit In Memoriam. Ik kom daar nog op terug.

Activiteiten: verbinden, verbeteren, vernieuwen

Na zijn studie Psychologie was Gert-Jan bezig met enorm veel professionele activiteiten in allerlei maatschappelijke velden en organisaties. Hij werkte als coach, adviseur, (interim)manager, en zelfstandig ondernemer. Kern was steeds: mensen en groepen met elkaar verbinden en zo komen tot vernieuwing en verbetering van die mensen, hun organisaties, de stad en de samenleving. De velden waren o.a. onderwijs, wetenschap, kunst, cultuur, gezondheidszorg, welzijn, duurzaamheid. Daarnaast tegelijk steeds weer veel vrijwilligerswerk, o.a. als voetbalcoach voor kinderen, werken voor een speeltuin, oprichter en bestuurslid van Stichtingen. Altijd weer was Gert-Jan vaak geheel belangeloos bezig met vele projecten tegelijk. Steeds met grote inzet, enthousiast, positief, charmant en volhoudend ook als het moeilijk ging. Kenmerkend was zijn verbindend vermogen. Hij had een enorm sociaal netwerk opgebouwd en was een natuurtalent op het gebied van netwerken. Anderen mochten meegenieten van zijn talent, want Gert-Jan bracht iedereen met elkaar in contact. Een contact dat leidde tot mooie resultaten. Ik geef een paar voorbeelden van opbrengsten voor de Universiteit: De Pieter de la Court herdenking en projecten van het Kwartiermakersgilde.

Pieter de la Court herdenking

Het gebouw van de FSW Leiden is vernoemd naar Pieter de la Court, een Leidse liberale lakenhandelaar en publicist. De burgemeester en het FSW bestuur wilden graag de 400e geboortedag van de la Court in 2018 herdenken. Gert-Jan nam toen als kwartiermaker allerlei initiatieven die leidden tot een intensieve samenwerking tussen de stad, de FSW, de universiteit, en enkele Leidse verenigingen en historici. In het herdenkingsjaar vonden lezingen, debatten en exposities plaats. Er verscheen een fraaie publicatie van de lezing 'Het Welvaren van Leiden: De open samenleving van Pieter de la Court', geschreven door de historicus Weststeijn. Ook is bij het FSW gebouw een plaquette met de beeltenis van de la Court geplaatst. En jaarlijks wordt er nu een Pieter de la Court Penning uitgereikt aan een student of groep als erkenning voor bijdragen aan onderwerpen als democratie, diversiteit, en inclusie. Het succes van de herdenking en van de continuïteit is volgens alle betrokkenen voor een groot deel te danken aan Gert-Jan en zijn vermogen partijen te enthousiasmeren en bij elkaar te brengen.

Kwartiermakersgilde

Een kwartiermaker is een professionele manager of organisator die iets volledig nieuws opzet in een situatie die vaak complex en onduidelijk is. Kwartiermakers moeten met verschillende groepen en partijen kunnen omgaan en die met elkaar verbinden. Dit wordt steeds belangrijker in de moderne samenleving. Samen met Huub Janssen heeft Gert-Jan het Kwartiermakersgilde Leiden opgericht. Dit gilde stelt zich ten doel het vak van kwartiermaker verder te professionaliseren door onderzoek, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en het ontwikkelen van opleidingen. De Stichting werkt daartoe o.a. samen met de Sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie van onze FSW. Verschillende studenten hebben een stage/scriptie project bij het Gilde gedaan. Dat was een win/win situatie. Het Gilde werd geholpen door enthousiaste studenten. De studenten verrichtten interessant onderzoek dat van maatschappelijke betekenis is. En ze zagen een ideaal rolmodel voor kwartiermakers in actie: de bevlogen verbinder Gert-Jan Cornel.

Koninklijke onderscheiding

Gert-Jan geniet in brede kring bekendheid als een groot verbinder van mensen, met elkaar en met de samenleving. Dit was een belangrijk argument voor het verlenen van een Koninklijke Onderscheiding. Koning Willem-Alexander heeft Gert-Jan Cornel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij Koninklijk Besluit van 15 juli 2021. De koning wordt geacht een verbindende rol te spelen in de Nederlandse samenleving. Je zou dus kunnen zeggen dat hij in zekere zin een collega is van Gert-Jan Cornel. Die onderscheiding is volkomen verdiend. Jammer dat Gert-Jan er niet lang van kon genieten. Op 10 januari 2022 is hij overleden aan alvleesklierkanker. Een nobel mens is van ons heengegaan., maar we zullen hem nooit vergeten.  

Herman Steensma, sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.