Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling brede BA Talen en Culturen stopgezet, op korte termijn voorstel vernieuwing en versterking talendomein noodzakelijk

Zoals bekend wordt er al enige tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een brede BA Talen en Culturen om het talen en culturen-domein te versterken. Op 21 december 2021 heeft het Faculteitsbestuur besloten het inrichtingstraject voor de brede bachelor Talen en Culturen stop te zetten. Tegelijkertijd is door het Faculteitsbestuur en betrokkenen uit het domein vastgesteld dat het talendomein onverminderd vernieuwing en versterking behoeft. Een voorstel zal hiervoor in de volgende maanden uitgewerkt worden.

Na een eerdere verkenning van een brede mondiale bacheloropleiding is begin dit jaar besloten de ontwikkeling van een brede BA Moderne Europese talen te onderzoeken. Op 21 december 2021 heeft het Faculteitsbestuur op basis van een rapport van kwartiermaker Carmen van den Bergh, UD Italiaanse letterkunde, en Sanne Arens, Facultair coördinator implementatie onderwijsvisie, besloten het inrichtingstraject voor de brede bachelor Talen en Culturen stop te zetten.

Waarom is het ontwikkelingstraject stopgezet?

Voor de BA Moderne Europese Talen is na gesprekken met betrokken docenten en wetenschappelijk directeuren een conceptprofiel uitgewerkt. Echter, uit het rapport van Van den Bergh en Arens blijkt dat een nieuwe brede BA niet kan voldoen aan de in juni 2021 opgestelde criteria. Naast weinig steun vanuit de wetenschappelijke staf, is er de verwachting dat het profiel de macrodoelmatigheidstoets niet zal halen. Op basis daarvan ligt een robuuste financiering van de opleiding niet in de lijn van verwachting. Deze analyse heeft geleid tot de beslissing om de ontwikkeling van een brede bachelor talen en culturen stop te zetten.

Vernieuwing is wel degelijk nodig

Tegelijkertijd is door het Faculteitsbestuur en betrokkenen uit het domein vastgesteld dat het talendomein onverminderd vernieuwing en versterking behoeft. Een voorstel zal hiervoor in de volgende maanden uitgewerkt worden op basis van de mogelijkheden en alternatieven die zijn aangedragen door de kwartiermaker in samenwerking met de leden van de wetenschappelijke staf van betrokken opleidingen. Dit voorstel zal aanhaken bij het nieuwe Facultair Strategisch Plan en betreft in eerste instantie een visie op positie en versterking van het (modern Europese) taal- en cultuuronderwijs en de evaluatie van het bestaande onderwijsaanbod. Tevens zal rekening worden gehouden met het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van Rutte IV dat over de kleine studies en Nederlandse taal en cultuur meldt: “Universiteiten dienen samen te werken en ook naar de toekomst een dekkend en passend aanbod te garanderen. We zorgen ervoor dat elke bachelorstudent een aansluitende master heeft op dezelfde instelling, met behoud van ruimte voor profilering.” (p.21)

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen of suggesties? Stuur dan een e-mail naar Sanne Arens of kwartiermaker Carmen van den Bergh.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.