Universiteit Leiden

nl en

Symposium over technologie en privacy moet nieuwe inzichten bieden

Vanuit je woonkamer videovergaderen en algoritmen op sociale media die jouw interesses kennen: nieuwe technologie raakt meer en meer verweven met ons bestaan. Tegelijkertijd groeit de roep om de bescherming van onze privacy en dat zorgt voor spanning, ook op de universiteit. Mede vanwege de ophef over de classroom scanners organiseert het College van Bestuur op 2 februari het symposium Technologie en privacy: vertrouwen of wantrouwen? Vijf vragen aan rector magnificus Hester Bijl over dat symposium:

Waarom organiseert de universiteit dit symposium?

'Het is niemand ontgaan dat er een hoop ophef was rond onze classroom scanners. Die scanners, een systeem om aantallen mensen in een ruimte te tellen ook in verband met de coronamaatregelen, staan inmiddels uit. De aanloop naar dat besluit heeft mijn kijk op de kwestie doen veranderen. Waar ik in eerste instantie dacht: "We moeten als College van Bestuur beter uitleggen wat onze intenties zijn en hoe we die classroom scanners inzetten", begrijp ik nu de zorgen die mensen hebben nu beter. Ik zie het belang om het gesprek met elkaar te voeren en daarbij gebruik te maken van de kennis en ervaringen van experts.'

'Je kunt op veel verschillende manieren kijken naar de spanning tussen moderne technologie en privacy en wij hebben wetenschappers in huis die daar vanuit hun onderzoek zinnige dingen over kunnen zeggen. We hebben juristen, wetenschappers bij Psychologie en Politicologie, we hebben cyber security experts, geesteswetenschappers en nog veel meer. Ik wil graag die verschillende perspectieven bij elkaar brengen en delen met onze universitaire gemeenschap.'

Rector magnificus Hester Bijl

Is het een symposium specifiek voor mensen die zich bezighouden met nieuwe technologie en privacy?

'Nee, juist niet. Het symposium is bedoeld voor iedereen binnen onze eigen gemeenschap die meer wil weten over het onderwerp. Al onze medewerkers en studenten, docenten en wetenschappers zijn van harte welkom om te luisteren en deel te nemen. Het past ook goed binnen ons nieuwe strategisch plan: interdisciplinair en relevant voor de samenleving. Ik kijk er echt naar uit.'

Tijdens het symposium gaat het over vertrouwen en wantrouwen richting die nieuwe technologie. Gaan we techniek ooit echt vertrouwen, zoals we mensen vertrouwen?

'Ik denk dat het persoonsafhankelijk zal blijven. Er zullen altijd mensen zijn die technologie meer vertrouwen dan anderen. Ik denk dat de grote vraag is: "Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we de voordelen van bepaalde nieuwe technologieën pakken. Maar wel op zo’n manier dat we daarbij vertrouwen creëren. Hoe doen we dat?" Wat mij betreft zou dat aspect van vertrouwen bij de ontwikkeling én de inzet van de techniek een voorname rol moeten spelen.'

Vertrouwen en wantrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld in de discussie rond de classroom scanners. Hoe staat het met dat proces?

'Naar aanleiding van alle commotie hebben we als College van Bestuur besloten de scanners voorlopig uit te zetten. Binnenkort volgt er een zogenaamde penetration test, een test waarbij ethische hackers gaan proberen in te breken in het systeem. Ook studenten krijgen de mogelijkheid om aan een soortgelijke test mee te doen. We willen zeker weten dat het systeem veilig is voordat we een nieuw besluit nemen over de scanners.'

Wat hoop je dat deelnemers aan het symposium mee naar huis nemen?

'Ten eerste hoop ik dat deelnemers zien dat de universiteit dit onderwerp heel serieus neemt. We zijn er hard mee bezig. Daarnaast zou het mooi zijn als wetenschappers elkaar tot nieuwe inzichten brengen en dat het interdisciplinaire karakter veel verschillende mensen aanspreekt en iets oplevert bijvoorbeeld in hun studie of werk voor de universiteit. En voor mezelf hoop ik dat het symposium inzichten biedt, waarmee wij als College van Bestuur ons beleid kunnen voeden.'

Tekst: Tim Senden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.