Universiteit Leiden

nl en

Twee studenten culturele antropologie winnen Pieter de la Court-penning 2021

Claire van den Helder en Orestes Kyrgiakis hebben de Pieter de la Court Penning 2021 gewonnen. De Pieter de la Court Penning is een initiatief van en voor studenten en wordt jaarlijks uitgereikt aan studenten die zich vrijwillig inzetten voor één van de Pieter de la Court onderwerpen. Claire van den Helder won de Penning op het gebied van diversiteit en inclusie en Orestes Kyrgiakis won de Penning voor ondernemerschap en inclusie.

Bekijk de uitreiking van de Pieter de la Court Penning 2021 online

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Penning voor diversiteit en inclusie

Vierdejaars studente Culturele Antropologie Claire van den Helder krijgt de Pieter de la Court Penning toegekend voor de thema's diversiteit en inclusie. Ze brengt 'ableism' onder de aandacht van het grote publiek, onder andere via haar podcast Gewoon Disabled. In deze podcast gaat Claire dieper in op de belevingswereld van mensen met een handicap en hoe termen als validisme, handicap en crip behulpzaam kunnen zijn. Op haar blog Bijzonder Autoimmuun schrijft Claire over haar ervaringen met ziek zijn, voeding en lifestyle. De jury noemt Claire een toegewijd rolmodel. Claire: 'Ik hoop dat in de toekomst de vertegenwoordiging van disabled mensen op dezelfde manier gewaardeerd wordt als die van niet-disabled mensen.' In juli 2021 deelde Claire haar ervaringen en inzichten over studeren en chronisch ziek zijn.

Penning voor ondernemerschap en inclusie

Tweedejaars student culturele antropologie Orestes Kyrgiakis kreeg de Pieter de la Court penning in de categorie ondernemerschap en inclusie. Samen met de studentencommissie No Student Without A Home strijdt hij voor een betere woningmarketing voor (internationale) studenten. De jury benadrukte dat Orestes een inspiratie is voor anderen. Orestes: 'Het is absurd om in de 21e eeuw, met alle technologie en ervaring die we als mensheid bezitten, nog studenten te hebben die in tenten wonen.' Orestes is ook een van de OLC-leden van het Instituut voor Culturele Antropologie waar hij ook aandacht vraagt voor de urgente huisvestingsproblemen van studenten. 'Met studiegenoten die in tenten wonen of moeite hebben om hun huur te betalen, wordt het onmogelijk om kwesties als huisvesting en toegankelijkheid van onderwijs voor sociale klassen niet in de discussie te betrekken. Al met al is actieve en eensgezinde inspraak van studenten in universitaire aangelegenheden noodzakelijk om grootschalige veranderingen tot stand te brengen.'

De Pieter de la Court Penning wordt jaarlijks uitgereikt door de Faculteit Sociale Wetenschappen aan een student of groep studenten die in het afgelopen studiejaar een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan tenminste één van de Pieter de la Court thema's: Diversiteit, Inclusiviteit, Ondernemerschap, Wereldhandel en Democratisering. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.