Universiteit Leiden

nl en

Vergaande Leidse samenwerking op ICT voor onderzoek

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben een overeenkomst gesloten op het gebied van ICT voor onderzoek. De samenwerking is een verdere concretisering van de al eerder ingezette krachtenbundeling tussen beide partijen.

In aanwezigheid van vice-voorzitter van het College van Bestuur Martijn Ridderbos van de Universiteit Leiden en lid van de Raad van Bestuur Kim Smit van het LUMC werd op 22 december de samenwerkingsovereenkomst op hybride wijze ondertekend.

Veel voordelen

Door de samenwerking op het gebied van ICT-diensten voor reken- en data-intensief onderzoek te versterken, worden meerdere kansen en mogelijkheden benut. Voorbeelden zijn het delen van de toegang tot dure en schaarse resources, het samen kennis opbouwen en delen, en samen innoveren. Het optimaliseren van beheer, ondersteuning en exploitatie en het benutten van schaalvoordelen zijn ook onderdeel van de samenwerking. De samenwerking tussen beide instellingen vindt zowel op strategisch als op tactisch/operationeel niveau plaats.

De overeenkomst omvat in eerste instantie drie onderwerpen. Beide instellingen zullen het delen van rekenkracht voor data-intensief onderzoek door gebruik van elkaars High-Performance Computing systemen voortzetten. Er zal ook worden samengewerkt op het vlak van opslag en beheer van onderzoeksgegevens. En de samenwerking met betrekking tot het gebruik van elkaars datacenters voor de hosting van onderzoeksapparatuur zal worden geïntensiveerd. In een latere fase kunnen aan de samenwerking nog meer onderwerpen worden toegevoegd.

Nieuwe inzichten

‘Wij, en ons college van bestuur, zijn erg enthousiast over de samenwerking’, zegt Martijn Ridderbos. ‘We vullen elkaar goed aan in de samenwerking en dat is mooi. Zo ontsluiten we nieuwe inzichten doordat we allebei data vanuit een ander perspectief verzamelen, en we hoeven geen kostbare ICT-resources dubbel aan te schaffen. Wij beschouwen dit als een initiatief dat navolging geniet in andere delen van ons beider organisaties.’

‘Nieuwe inzichten en meer schaalvoordelen en flexibiliteit in rekenkracht maken nieuwe onderzoeken en innovaties mogelijk. Bovendien wordt er samen kennis opgebouwd, en uitgewisseld tussen beide organisaties. Al met al een mooie insteek voor een vruchtbare samenwerking tussen twee voor de hand liggende partners’, concludeert Kim Smit.

Deze samenwerking past goed bij de strategische positionering van het LUMC. Zo is ‘Population Health’ een van de strategische speerpunten. Onder andere in dit onderzoeksgebied wordt veel data-gedreven onderzoek gedaan naar de gezondheid van mensen. De meer generieke data van de Universiteit Leiden kan nieuwe inzichten geven in de leefstijl van mensen in de regio, en gerichter handvatten bieden voor ziektepreventie.

Wil je meer informatie? Stuur je vraag dan naar Jacko Koster.

Foto: De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.