Universiteit Leiden

nl en

Voorbereidende werkzaamheden Warmte-koudeopslag Humanities Campus starten bij Cluster Zuid

De komende periode, vanaf 25 januari, starten voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van twee bronnen voor een warmte-koudeopslag (WKO) voor de gehele Humanities Campus. Een WKO-systeem is een vorm van energieopslag in de bodem waarbij gebruik wordt gemaakt van grondwater als opslagmedium. Het is een duurzame methode waardoor gas niet langer nodig is voor de verwarming van de gebouwen van de Humanities Campus.

Eerder meldde we dat de start van de bouw van Cluster Zuid (Van Eyckhof en Van Wijkplaats) werd uitgesteld tot februari of maart vanwege de aanwezigheid van beschermde vleermuizen. De verwachting is dat de vleermuizen in februari of maart hun winterverblijven gaan verlaten, zodat de verbouwing van Cluster Zuid echt kan beginnen. Gelukkig kunnen we de tussenliggende tijd goed besteden voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van het warmte-koudeopslag-systeem. De UB en Cluster Noord blijven tijdens deze werkzaamheden gewoon bereikbaar. Wel zijn er een aantal fietsparkeerplekken (fietsnietjes) verwijderd bij de UB en Cluster Noord om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Bij de UB worden ze na een week weer teruggeplaatst en bij Cluster Noord komen ze medio mei terug. Er zijn ter vervanging extra fietsnietjes bij Cluster Noord geplaatst.

Duurzaam energie-systeem voor de Humanities Campus

Warmte en Koude Opslag (WKO) is een vorm van energieopslag in de bodem. Het is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem waarbij gebruik wordt gemaakt van grondwater om gebouwen (of woningen) te verwarmen en/of te koelen. In de zomer wordt koel grondwater opgepompt om het gebouw te koelen. Dit grondwater warmt op en wordt opgeslagen in de warme bron. In de winterperiode wordt het warme water opgepompt om het gebouw te verwarmen. Voor onze WKO-installatie worden aan de Witte Singel zijde twee koude bronnen en twee warmtebronnen geboord om warmte en koude op te slaan. Na de boringen bij Cluster Zuid die medio februari aanvangen, worden begin maart de werkzaamheden hiervoor bij Cluster Noord uitgevoerd. Met gebruik van dit energie-systeem is gas niet langer nodig en draagt de universiteit bij aan de verduurzaming van de gebouwen.

Tijdelijke verplaatsing bomen

Voor de werkzaamheden bij Cluster Zuid en voor de aanleg van het WKO-systeem moeten er een aantal platanen die op het plein staan worden verwijderd. Deze bomen worden tijdelijk elders ondergebracht. Na oplevering van de werkzaamheden worden de bomen teruggeplaatst op het plein bij Cluster Zuid en Cluster Noord.

Humanities Campus

Cluster Zuid wordt gerenoveerd om moderne en duurzame huisvesting te bieden aan de groeiende Faculteit Geesteswetenschappen als onderdeel van de Humanities Campus. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar hc-info@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.