Universiteit Leiden

nl en

Anders Kijken naar Publiek Leiderschap

'Hoe kan publiek leiderschap duurzaam bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen?'

Visie op leiderschap

De onderzoekers van het Leiden Leadership Centre hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Zo hebben prof. Sandra Groeneveld, dr. Ben Kuipers en dr. Joris van der Voet hard gewerkt aan het onderzoek ‘Visie op Leiderschap’ (in opdracht van de Algemene Bestuursdienst). Eerder is er binnen dit onderzoekstraject zowel een literatuuronderzoek als een empirisch onderzoek uitgevoerd. Het laatste product dat in het kader van dit traject is opgeleverd is het wetenschappelijk essay genaamd ‘Anders kijken naar publiek leiderschap’

Het essay ‘Anders kijken naar publiek leiderschap’ vormt een onderdeel van het traject ‘Visie op Leiderschap’ in samenwerking met het Bureau Algemene Bestuursdienst en het Leiden Leadership Centre om een nieuwe leiderschapsvisie te ontwikkelen. In deze nieuwe visie wordt publiek leiderschap gezien als het leveren van een duurzame bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Bijeenkomst in het kader van publicatie wetenschappelijk essay

De publicatie van dit essay en de bevindingen uit het onderzoek ‘Visie op Leiderschap’ werden op vrijdag 28 januari voor het eerst officieel gedeeld met enkele afgevaardigden van de partnerorganisaties en de betrokken experts. Tijdens deze bijeenkomst gingen prof. Sandra Groeneveld, dr. Ben Kuipers en dr. Joris van der Voet in gesprek over leiderschap aan de hand van de inhoud van het wetenschappelijk essay. Daarnaast werd er vooral ook vooruit gekeken naar de verschillende behoeftes die spelen rondom leiderschapsontwikkeling. Hoe kun je leidinggeven aan leiderschap? Waar begint en eindigt de taak van de ambtenaar en waar begint de taak van de politiek? En welke expertise zoeken we in leiders?

Publiek leiderschap

Publiek leiderschap gaat over interacties met uiteenlopende actoren die elk hun eigen betekenis geven aan de opgave en ook elk hun eigen belangen en waarden daarin laten meewegen. Het kunnen schakelen tussen die actoren en hun contexten en deze met elkaar verbinden is dagelijks werk voor elke leidinggevende.

Een essentieel component van publiek leiderschap is het stimuleren en faciliteren van het proces om te komen tot gemeenschappelijke opvattingen over de maatschappelijke opgaven in situaties waarbij verschillende belangen en publieke waarden in het spel zijn. 

De drie richtingen van publiek leiderschap – naar binnen, naar boven en naar buiten – zijn verbonden met de verschillende rollen van ambtelijk leiders: als leidinggevende, politiek adviseur en maatschappelijk partner.

Bekijk hier de onderzoekspagina voor meer informatie.

Wil je ook op de hoogte blijven van de andere activiteiten van het Leiden Leadership Centre? Volg ons dan op LinkedIn en Twitter, schrijf je in voor de nieuwsbrief en luister naar de Leiden Leadership Podcast.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.