Universiteit Leiden

nl en

FSP en Universitair Strategisch Plan: vernieuwen en verbinden

Op 8 februari tijdens de Dies Natalis is het nieuwe Strategisch Plan ‘Vernieuwen en Verbinden 2022-2027’ gepresenteerd. Aan dit plan hebben ook veel geesteswetenschappers meegedacht. Het is een goede opmaat voor ons Facultair Strategisch Plan dat naar verwachting voor de zomer zal worden vastgesteld.

Tijdens de Dies Natalis is het nieuwe Strategisch Plan ‘Vernieuwen en Verbinden 2022-2027’ gepresenteerd. Het plan is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid van veel collega’s en studenten, ook van onze faculteit. Zij hebben open en enthousiast meegedacht en waardevolle inzichten gedeeld tijdens online consultaties en themabijeenkomsten. Dankzij deze gezamenlijke inspanning ligt er nu een mooi, nieuw perspectief voor de komende jaren.

Kernwaarden en zes ambities

Het Strategisch Plan geeft aan de hand van zes ambities en onze kernwaarden verbindend, vernieuwend, verantwoordelijk en vrij richting aan de keuzes die we met elkaar maken in de komende jaren. Hoe willen we dat ons onderwijs er in de toekomst uit ziet? Hoe willen we als universitaire gemeenschap met elkaar omgaan? Hoe versterken we de impact van ons onderzoek? Wat gaan we misschien wel minder of niet meer doen? Deze en meer vragen worden beantwoord in het plan.  

Universitair Strategisch Plan versus Facultair Strategisch Plan

Het Universitair Strategisch Plan (USP) geeft de stip op de horizon waar we als universiteit naartoe willen. ‘Het USP is een goede opmaat voor ons eigen Facultair Strategisch Plan (FSP) dat naar verwachting in zijn geheel voor de zomer zal worden vastgesteld’, aldus decaan Mark Rutgers. ‘Bij het opstellen van het FSP was het wel eens lastig dat het USP ook nog in ontwikkeling was. Maar al snel zagen we dat onze facultaire ambities aansluiten bij de universitaire ambities of in elkaars verlengde liggen. Zo benoemen we facultair de uitdaging dat er ruimte nodig is voor vernieuwing en verandering. En dat is precies één van de strategische ambities die universitair opgepakt gaat worden; Ruimte voor vernieuwing, waarbij gekeken wordt hoe werkdruk hanteerbaar te maken is en processen slimmer in te richten zijn voor een betere ondersteuning aan onderzoek en onderwijs.’ Dit is slechts een van de vele voorbeelden over hoe het USP en het FSP op elkaar aansluiten ziet de decaan.

Status Facultair Strategisch Plan

Het eerste deel van ons FSP met de missie, ambities en strategische doelen is in december vastgesteld door het FB na instemming van de FR. Momenteel wordt er verder gewerkt aan een Concept agenda die de tactische acties geeft hoe we de ambities en doelen gaan halen.

Rutgers: ‘Op 9 februari hebben we tijdens een heidag met de MT’s van de instituten en hoofden van de ondersteunende diensten verder gepraat over de Concept agenda. Na de heidag wordt de Concept agenda aangepast en wordt de facultaire gemeenschap via de gremia, bijeenkomsten en klankbordgroepen gevraagd om feedback te geven.’

Feedback welkom op de Concept agenda

De (online) bijeenkomsten over de Concept agenda van het Facultair Strategisch Plan voor medewerkers en studenten vinden plaats op dinsdag 15 maart van 16.30 tot 17.30 uur en dinsdag 29 maart van 16.30 tot 17.30 uur.

Meld je vast aan voor de (online) bijeenkomsten van de faculteit om feedback te geven op de Concept agenda

Aanmelden

Universitair Strategisch Plan 'Vernieuwen en Verbinden 2022-2027'

 

Klik hier voor het nieuwe Universitair Strategisch plan. Lees het door en praat erover met je collega’s of medestudenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.