Universiteit Leiden

nl en

Het nieuwe strategisch plan als stip aan de horizon voor de faculteit

'Het is met recht een plan van ons allemaal', zei Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur, tijdens de diesviering op 8 februari 2022. Ook de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is actief betrokken bij het strategisch plan.

Ottow refereerde aan de vele bijeenkomsten, online en offline, met medewerkers, studenten, alumni en ‘critical friends’ die allemaal meedachten over de nieuwe koers en ambities van de universiteit in de komende jaren. De bijeenkomsten leverden een belangrijk inzicht op. 'We kunnen onze kennis nog meer delen met anderen en breder inzetten. Wetenschappelijke én maatschappelijke uitdagingen nopen hiertoe en wij kunnen met alles wat we in huis hebben bij uitstek van toegevoegde waarde zijn.'

Gezonde, betrokken en lerende gemeenschap

Het is niet alleen belangrijk wat we precies gaan doen, maar net zo goed hoe we de dingen doen, aldus Ottow. Ze benadrukte dat werkdruk en sociale veiligheid hoog op de agenda staan. ‘We willen verder blijven bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap. Waar door middel van een open gesprek zaken benoemd en aangepakt kunnen worden, met respect voor elkaar.’ Hierbij is de hele gemeenschap nodig: ‘Dit kunnen wij niet alleen. Wij doen dan ook een beroep op iedereen om daar de schouders onder te zetten.’ Ze sloot af met een beeldende terug- en vooruitblik: ‘De Universiteit Leiden heeft vele stormen en pandemieën doorstaan en is klaar voor de toekomst. Ons nieuwe strategisch plan wijst ons voor de komende jaren de weg.’

Samen stappen maken binnen de faculteit

Het geeft ook de stip op de horizon aan waar de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naartoe zal bewegen, zegt decaan Joanne van der Leun. 'Bij het opstellen van het universitair strategisch plan 2022-2027 zijn we als faculteit actief betrokken en het is mooi om te zien dat we nu onze doorvertaling kunnen maken op alle zes de ambities. Deels doen we dit al met onze reeds lopende programma’s en projecten maar we starten ook met nieuwe initiatieven. En daarvoor gaan wij als faculteit nu samen stappen maken.'

'In de maanden maart-april-mei komen deze ambities op tafel van de diverse overleggen en is er ruimte voor eenieder om inhoud voor de programma's en projecten aan te dragen. Via de nieuwsbrief houden wij jullie hiervan op de hoogte zodat je weet waar je kunt aansluiten.'

Lees hier het nieuwe strategisch plan universiteit Leiden 2022 –2027 ‘Vernieuwen en verbinden’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.