Universiteit Leiden

nl en

Jan Kolen is nieuwe kwartiermaker Artificial Intelligence van Universiteit Leiden

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft Jan Kolen met ingang van 1 februari 2022 benoemd tot kwartiermaker Artificial Intelligence (AI) van de Universiteit Leiden. In deze rol zal Kolen het voortouw nemen in regionale en nationale samenwerking rond het thema van AI, data en digitalisering.

AI, data en digitalisering zijn in toenemende mate essentieel voor het oplossen van grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Aan de Universiteit Leiden wordt veel (interdisciplinair) onderzoek gedaan op dit gebied, zowel naar de techniek achter AI zelf, als de mogelijkheden om het in allerlei gebieden toe te passen. Een goede coördinatie en samenwerking, zowel binnen de universiteit als met regionale en nationale collega’s en partners, is van groot belang om het Leidse AI-onderzoek verder te brengen.

Kwartiermaker Jan Kolen.

Jan Kolen is binnen de Universiteit Leiden actief in het SAILS-programma, waarin AI-onderzoekers van alle zeven faculteiten samenwerken aan mensgerichte AI. Als kwartiermaker gaat hij de verbindingen met de regio op het gebied van AI onderwijs en onderzoek verder vormgeven en versterken. Hij combineert deze rol met zijn taak als decaan van de Faculteit der Archeologie.

‘AI zal een andere wending geven aan onze toekomst,’ aldus Kolen. ‘Dat gaat niet alleen over wetenschappelijke kennisvorming, maar vooral ook om het publieke domein: onze communicatie en veiligheid, de zorg en het rechtssysteem, onze bewegingen en ruimtelijke ordening, enzovoorts. Juist op de toepassing van AI in deze domeinen, en het onderzoek naar hoe onze samenleving met deze technologische ontwikkeling om kan gaan, is het interdisciplinaire profiel van de Universiteit Leiden onmisbaar.’

Kolen neemt het kwartiermakerschap over van Erwin Muller, decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag. Het College van Bestuur dankt Muller voor zijn bereidheid om de afgelopen periode ad interim deze rol te vervullen. Muller heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenwerking met Delft en Rotterdam op het gebied van AI, en het opzetten van een interne governance structuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.