Universiteit Leiden

nl en
Foto door Bas Kijzers

Archeoloog Peter Jongste: kruisbestuiving tussen Leiden en Saxion

Er is steeds meer sprake van kruisbestuiving tussen de Leidse Faculteit Archeologie en de opleiding Archeologie van Hogeschool Saxion. In een serie interviews belichten we de inspirerende samenwerkingsverbanden, nieuwe onderwijsinitiatieven en mooie projecten die hieruit voortkomen. We spreken met Peter Jongste, archeologiedocent bij Saxion én Leiden.

Nauw verbonden

De loopbaan van Peter Jongste is altijd nauw verbonden geweest met de Leidse archeologie. ‘Ik heb in de jaren ’80 archeologie gestudeerd in Leiden, om daar vervolgens ook te promoveren.’ Na jaren in het commerciële werkveld actief te zijn geweest kwam hij in 2003 terug in Leiden, met Archol als werkgever. ‘Dit bracht een postdoc-onderzoek op mijn pad naar aanleiding van de Betuweroutevondsten. Met het aflopen hiervan stapte ik in 2008 over naar een commercieel adviesbureau waarin ik directie voerde over archeologie projecten.’ Na in 2013 voor zichzelf te zijn begonnen werd hij gevraagd om onderwijs te geven over de Nederlandse prehistorie en erfgoed. Ditmaal niet in Leiden, maar bij Saxion. ‘En dit bracht me weer terug naar Leiden, waar ik vakken geef over erfgoed en ruimtelijk ontwerp binnen de masterspecialisatie Applied Archaeology waarin Leiden en Saxion samen optrekken.’

Loopbaan

Peter Jongste bevindt zich in de unieke situatie dat hij zijn tijd verdeeld over Saxion, Leiden én een eigen bedrijf, waarmee hij ook één been in de commerciële wereld heeft. In iedere context werkt hij samen met oude collega’s én studenten. ‘Het is grappig om veel van mijn bachelorstudenten van Saxion weer terug te zien in de masterspecialisatie in Leiden. Om ze vervolgens vanuit mijn rol als directievoerder in het veld weer tegen te komen terwijl ze een archeologische loopbaan aan het opbouwen zijn.’ Peter blikt vooruit op zijn pensioen over zo’n 10 jaar. ‘Dan geef ik het stokje over aan de volgende generatie die we nu opleiden.’

Peter Jongste is behalve docent bij Saxion Hogeschool in Deventer ook als zelfstandige ingehuurd bij grootschalige gebiedsontwikkelingen als projectarcheoloog. Hier zie je hem op Locatie Katwijk-Valkenhorst ingehuurd door het Rijksvastgoedbedrijf. Hij begeleidt daarbij de archeologische uitvoering van opgravingen en maakt deel uit van het projectteam met andere bodem gerelateerde en stedenbouwkundige specialisten. Foto door Bas Kijzers

Maatschappelijke bewustwording

Vanuit compleet verschillende posities zijn de Leidse archeologie en Saxion archeologie de afgelopen jaren naar elkaar toegegroeid. ‘Vanuit Saxion zijn we vooral bezig met toegepaste wetenschap, dat is HBO eigen. We hebben hierin een flinke ontwikkeling doorgemaakt.’ Het doel van Saxion is studenten zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. ‘Studenten leren producten maken die opdrachtgevers willen hebben, beroepsproducten, zoals bijvoorbeeld didactische lespakketten, 3D-reconstructies of beleidsplannen.’

Daar tegenover staat de academische archeologieopleiding in Leiden. ‘De laatste jaren is er steeds meer sprake van maatschappelijke bewustwording. We hebben een wetenschappelijke opdracht tegenover de samenleving.’ Waar voorheen de nadruk lag op het schrijven van wetenschappelijke papers en scripties is er gaandeweg meer ruimte gekomen voor toegepaste maatschappijgerichte wetenschap. ‘Zo geef ik mijn studenten bijvoorbeeld opdrachten die gaan over de dagelijkse realiteit. Veel projecten die ik begeleid als directievoerder gebruik ik als inspiratie bij deze opdrachten, bijvoorbeeld over projectbegeleiding, of gebiedsontwikkelingen. De studenten voeren deze met veel plezier uit.’

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Natuurlijk zijn papers en scripties belangrijk voor een wetenschappelijke opleiding. ‘Zeker als je universitair docent of hoogleraar wilt worden. Maar niet iedereen wordt dit. Het gros van de afgestudeerde studenten komt terecht in het commerciële veld of een beleidsachtige omgeving.’ Daarom is een opleiding als Applied Archaeology én de samenwerking met een HBO-opleiding als die van Saxion zo belangrijk. ‘De eisen uit het archeologische werkveld zijn heel duidelijk. Daar moet een opleiding bij aansluiten. Dat gebeurt gelukkig nu sinds een aantal jaren.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.