Universiteit Leiden

nl en

Denktank Humanities Campus: identiteit van instituut in de werkomgeving essentieel

Op maandag 14 maart verzamelden de deelnemers van de Denktank Humanities Campus zich voor de eerste bijeenkomst in het restaurant van het Pieter de la Courtgebouw van FSW.

Tijdens een rondleiding bij pilots van Activiteitsgericht Huisvesten (AGH) werd gekeken welke elementen we kunnen toepassen in de werkomgeving op onze eigen te ontwikkelen Humanities Campus. Een duidelijke conclusie is dat de zichtbaarheid van de identiteit van een instituut of afdeling essentieel is voor een fijne werkomgeving. Anders wordt de werkomgeving te onpersoonlijk; we werken tenslotte niet bij een bank of hypotheekverstrekker, maar bij de Universiteit Leiden! 

Wat is de vraag?

In de alternatieve Humanities Campus is minder vierkante meters beschikbaar voor de werkomgeving van de instituten en ondersteunende afdelingen. Een gevolg is dat scherpere keuzes gemaakt moeten worden om tot een goede werkomgeving voor iedereen te komen. Omdat de instituten in verschillende panden zijn ondergebracht en de bouw van de campus gefaseerd verloopt, heeft elk instituut een andere opgave en planning. Decaan Mark Rutgers gaat daarom in de komende periode desgevraagd op bezoek bij elk instituut om dit bij de  Instituutsraad te bespreken. De deelnemers van de Denktank, afgevaardigden van de verschillende instituten en afdelingen, brengen kennis over de huidige en gewenste werksituatie van hun eigen unit in en denken mee over de totstandkoming van de indeling van de werkomgeving.

Context: van thuiswerkbeleid tot Activiteitgerichte huisvesting op een alternatieve Humanities Campus

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over het doel van de Denktank en de verwachtingen van de deelnemers. Daarna wordt het Activiteitgericht Huisvesten (AGH) besproken. Chris Suijker van Vastgoed is aanwezig om vragen hierover te beantwoorden. De deelnemers kunnen gerustgesteld worden; het is niet de bedoeling dat FGW volledig gaat flexwerken. Instituten gaan uiteindelijk over het indelen en toewijzen van werkplekken. De Denktank adviseert alvast dat die indeling afgestemd zal moeten worden op de wensen van de gebruikers. Er zal een cultuuromslag nodig zijn om de werkplekken toe te wijzen; het zou namelijk niet vanzelfsprekend moeten zijn dat een hoogleraar een eenpersoonskamer krijgt terwijl hij of zij nauwelijks aanwezig is en een promovendus die er vaak is een gedeelde werkplek krijgt. Tenslotte wordt er gesproken over het thuiswerkbeleid waarbij er  geen verplichting tot thuiswerken is, maar waar wordt gesproken over de tijdsverdeling van thuis- en kantoorwerk afhankelijk van de aanstelling.

Conclusies naar aanleiding van de rondleiding bij FSW

Bij FSW in het Pieter de la Courtgebouw krijgen we een rondleiding bij het Faculteitsbureau en het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CAOS). In coronatijd is de werkomgeving verbouwd, dus de medewerkers ervaren pas sinds kort hun nieuwe werkplek. Er is dus nog weinig te zeggen over hoe het hen bevalt. Bij CAOS zijn er vaste werkplekken voor medewerkers, overlegruimtes en een gemeenschappelijke ruimte, vergelijkbaar met hoe het Arsenaal is ingericht. Het Faculteitsbureau is na consultatie van de medewerkers volledig flexibel gaan werken; er zijn geen vaste werkplekken (ook niet voor het bestuur), werkplekken zijn digitaal te reserveren, net als de overlegruimtes. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte en er zijn lockers voor persoonlijke spullen.

Enkele observaties van de Denktank:

 • Naambordjes ontbreken; hoe regel je dan als instituut je vindbaarheid voor collega’s en studenten? Hoe voel je jezelf thuis?
 • De werkomgevingen missen identiteit (van docent, van instituut ook naar de student toe);
 • De kastruimte is minimaal;
 • De hokken, cellen en cubicals worden als naar ervaren;
 • Het menselijk aspect wordt gemist: deze werkomgeving geeft geen ‘thuis’ gevoel, mist verbondenheid en daar drijft deze universiteit wel op.

Als positief wordt genoemd:

 • Het licht;
 • De toegankelijkheid;
 • De gezamenlijke ruimte waar mensen samenkomen;
 • Verschillende soorten bureaus;
 • Het is schoon en opgeruimd;
 • Het digitale systeem om overlegruimtes te boeken.

De rondleiding geeft aanleiding tot de volgende vraag: ‘Hoe kan er in zo’n nieuwe werkomgeving voor gezorgd worden dat de identiteit van een instituut of team wordt uitgedragen, zodat je als student, docent en medewerker, daar voelbaar onderdeel van kan uitmaken?’ Een mooie vraag om in de volgende bijeenkomsten te beantwoorden.

Aanleiding oprichting Denktank Humanities Campus

De facultaire gemeenschap reageerde in het najaar van 2021 gereserveerd op de ontwikkelingen rondom het Doelencomplex en de nieuwe werkpleknorm. Collega’s wilden graag betrokken worden en meepraten over de invulling van de beschikbare werkomgeving. Daarom is besloten om een Denktank met medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen op te richten. Klik hier voor meer informatie over de Denktank.

Wil je meer weten over Activiteit Gericht Huisvesten bij de universiteit? Lees hier verder.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.