Universiteit Leiden

nl en

Even bellen met: Jan Jansen, lid van de examencommissie

Donderdag 25 maart was er een bijeenkomst voor leden van de examencommissies om kennis uit te wisselen. Een leuke aanleiding om eens met een van hen te bellen. We nemen contact op met Jan Jansen, voorzitter van de examencommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (FSW) en extern lid van de examencommissie van de tweejarige master Governance of Sustainability (FGGA).

Jan Jansen portretfoto

Dag Jan, kun je allereerst iets vertellen over jouw historie als lid van de examencommissie? 

“Ik hoopte al vroeg in mijn loopbaan bij de universiteit om ooit voorzitter van de examencommissie te worden. Als studieadviseur, maar ook in andere rollen, heb ik het belang ervaren van examencommissies en hoe je voorzitters moet overtuigen als studenten recht hebben op bijvoorbeeld een vrijstelling. Uiteindelijk werd ik in 2011 voorzitter van onze examencommissie. Daarna ben ik opleidingsdirecteur geweest, maar sinds vorig jaar ben ik weer terug als voorzitter van de examencommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (FSW) en sinds de herfst van 2021 ook als extern lid bij de tweejarige master Governance of Sustainability (FGGA).”

Wat vind je leuk aan deze rol?

“Ik vind het interessant dat je deze op verschillende manieren kunt invullen. Voor het borgen van de kwaliteit is goede communicatie onderling ontzettend belangrijk. Het gaat niet alleen om de regels en procedures.” 

En nu dus aanwezig bij een bijeenkomst voor examencommissieleden, vond je het interessant? 

“Ik ben altijd benieuwd wat er gaat veranderen en nieuw is. Je moet vooral niet denken ‘ik weet alles al’, deze bijeenkomsten zijn erg nuttig. Er waren een aantal zinvolle presentaties. Bijvoorbeeld met concrete tips over wat je vooral niet moet vergeten als examencommissie. Maar ook een lijstje met complimenten die het werk van de commissie kan opleveren bij een visitatie. Ik vond het inspirerend om te zien dat we enkele dingen prima doen, zonder dat we ons ervan bewust zijn.” 

Heb je een voorbeeld?

“Uit het lijstje met complimenten bleek dat een proactieve houding gewaardeerd wordt. Wij geven hier al invulling aan, door zo veel mogelijk te anticiperen op wat komen gaat en niet alleen reactief te werk te gaan. De bijeenkomst maakt je dus bewuster van de kwaliteit van wat je al doet. Daarnaast helpt dit lijstje met complimenten uiteraard ook om energie uit je rol als lid van de examencommissie te halen.”

Wat neem je nog meer mee van deze bijeenkomst?

“Ik voel me gesterkt in het idee dat je niet moet proberen om het beter te regelen door allerlei procedures toe te voegen. Het is juist van belang dat docenten zo veel mogelijk met elkaar praten en dat de leden van de examencommissie dat met hen doen. Dat is cruciaal voor bijvoorbeeld een harmonische beoordeling van eindwerkstukken en de rol van een tweede lezer hierin. Door het thuiswerken vanwege Corona viel het informele praatje op de gang of bij de koffieautomaat weg. En juist in dat soort informele gesprekken bespreek je regelmatig hoe je werk van studenten beoordeelt. Verder draagt de bijeenkomst ook bij aan het creëren van bewustzijn over je eigen curriculum binnen de kaders waarmee een examencommissie werkt. Dit is van belang voor het borgen van de kwaliteit van je onderwijs.”

Even bellen met

Er gebeurt veel binnen Universiteit Leiden. De websites worden dagelijks gevuld met nieuws. In de rubriek ‘Even bellen met’ vragen we een medewerker van de universiteit meer te vertellen over een relevant en actueel onderwerp dat speelt binnen de universiteit. De antwoorden geven je meer inzicht in de feiten, maar geven je vooral meer persoonlijke achtergrondinformatie. Wat was leuk of frustrerend? Wat was opmerkelijk? Wat viel mee, wat viel tegen? Je leest het in ‘Even bellen met’. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.