Universiteit Leiden

nl en

NWA-subsidie voor Anouk de Koning en consortium voor onderzoek naar sociale veerkracht

Een subsidie van de National Wetenschaps Agenda van 5 miljoen euro stelt Anouk De Koning en medeaanvragers Femke Kaulingfreks en Maartje van der Woude in staat om sociale interventies in acht Nederlandse steden op een innovatieve en interdisciplinaire manier te onderzoeken. Dit project is ingebed in het stimuleringsgebied Social Citizenship and Migration.

In de afgelopen decennia zijn overheidstaken in toenemende mate verschoven naar het lokaal niveau, en de overheid moedigt de zelfredzaamheid van burgers en informele sociale steunnetwerken aan. De lokale overheid en burgers worden geacht samen te werken aan sociale veerkracht als antwoord op maatschappelijke uitdagingen. De komende vijf jaar bestudeert het onderzoeksproject ‘Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies [Crafting Resilience]’ de dilemma’s en valkuilen van dergelijke samenwerkingen, en ontwikkelt het voorstellen voor manieren waarop deze effectiever, democratischer en rechtvaardiger kunnen worden. 

Combineren van sociale wetenschap met praktijkgerichte benadering

Cultureel antropoloog Anouk de Koning is op papier de hoofdaanvrager, maar zou dit project niet kunnen doen zonder haar 'partners in crime' lector Jeugd en Samenleving Femke Kaulingfreks (Hogeschool Inholland) en hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude. Ze worden bijgestaan door tien medeaanvragers. Het onderzoek consortium bestaat uit een multidisciplinair team van junior en senior onderzoekers, en een breed scala aan beleidsmakers en sociale professionals die zich bezighouden met het creëren van sociale veerkracht. Het onderzoeksproject combineert sociale wetenschap met praktijkgerichte benaderingen met als doel een wetenschappelijke kennisbasis op te bouwen voor het Nederlandse sociaal werk, en trainingen en onderwijsmateriaal te genereren voor sociaal werkers en beleidsmakers.

Drie onderzoekslijnen

Het onderzoeksproject wordt geleid door de drie hoofdonderzoekers die elk verantwoordelijk zijn voor één onderzoekslijn. De eerste lijn richt zich op de bestuurlijke relaties die onder de noemer sociale veerkracht vorm krijgen, en wordt geleid door Anouk de Koning. De tweede lijn staat onder leiding van Femke Kaulingfreks en richt zich op de professionele politiek van sociaal werk. De laatste onderzoekslijn, geleid door Maartje van der Woude, richt zich op de dilemma’s en fricties van op sociale veerkracht gerichte projecten in het veiligheidsdomein. Iedere onderzoekslijn biedt plaats aan twee promovendi en een postdoctorale onderzoeker. Het project start in september 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.