Universiteit Leiden

nl en

Van fundamenteel onderzoek naar hulpmiddelen in de zorg

Op 1 april spreekt Marco Spruit, hoogleraar Advanced Data Science in Population health aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Instituut voor Informatica aan de Universiteit Leiden (LIACS), zijn oratie 'Translationele Datawetenschap in Populatiegerichte Zorg' uit. Spruit zal van de gelegenheid gebruik maken om uit te leggen hoe fundamenteel onderzoek omgevormd kan worden tot werkzame hulpmiddelen voor de gezondheidszorg.

Ondanks veel kritiek in de afgelopen decennia wordt wetenschappelijk werk sinds de jaren '40 van oudsher ingedeeld in fundamenteel óf toegepast onderzoek. Kort gezegd is het eerste gericht op het begrijpen van fundamentele problemen, zoals hoe SARS-CoV-2 opgespoord kan worden in een laboratoriumomgeving. Het tweede is gericht op het oplossen van praktische problemen door de toepassing van wetenschappelijke basiskennis, zoals het toedienen van het juiste COVID-19-vaccin aan een kwetsbare bevolkingsgroep. 'Translationeel onderzoek slaat een brug tussen beide werelden, omdat het een manier is om waarnemingen uit het laboratorium, de kliniek en de gemeenschap om te zetten in op maat gesneden maatregelen die de volksgezondheid kunnen bevorderen', legt Spruit uit.

Fundamenteel en toegepast onderzoek samenvoegen

'Het integreren van fundamenteel en toegepast datawetenschappelijk onderzoek heeft toegevoegde waarde voor zowel datawetenschap als de maatschappij', vertelt de hoogleraar. Voor datawetenschap leidt dit tot een beter begrip van het exacte gedrag van modellen en technieken in de werkelijkheid. Voor de volksgezondheid verschaft het inzicht in nieuwe interventies voor de preventie, diagnose en behandeling van ziekten. 'In mijn oratie zal ik ook uitleggen hoe het standaardproces voor translationele datawetenschap moet worden uitgevoerd, door het proces expliciet te positioneren als een uitbreiding van de aloude en lang beproefde wetenschappelijke methode.'

Nieuw onderzoeksgebied in Nederland

Op dit moment wordt translationele datawetenschap nog maar aan enkele vooraanstaande universiteiten over de hele wereld onderwezen. Als hoogleraar aan de Health Campus Den Haag wil Spruit een Translational Data Science-centrum lanceren en het vooralsnog beperkte onderzoeksveld naar Nederland halen. 'Ik zal me vooral richten op het gebied van bevolkingsgezondheid en het data-gedreven sturen daarvan. Deze vakgebiedoverstijgende aanpak is een van de acht strategische aandachtsgebieden van het LUMC. Vanuit verschillende wetenschappelijke en klinische invalshoeken, maar ook in samenwerking met regionale partners, is het mijn missie om bij te dragen aan een langer en gezonder leven voor iedereen door datawetenschap te democratiseren.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.