Universiteit Leiden

nl en

Waarom je kandidaat stellen voor de universitaire medezeggenschap loont

Wil je ook de belangen behartigen van studenten of medewerkers? Stel je van 5 /tm 8 april kandidaat voor de Universiteitsraad of de Faculteitsraad. Twee raadsleden, promovendus Elisabeth Kerr en rechtenstudent Mante Kaaks, vertellen over hun ervaringen.

De universitaire verkiezingen zijn dit jaar van 9 t/m 13 mei en voor een ware universitaire democratie zijn er genoeg kandidaten nodig. Promovendus Elisabeth Kerr zit in de Universiteitsraad namens PhDoc. Rechtenstudent Mante Kaaks zit in de Faculteitsraad van Rechten namens studentenpartij ONS. Vier vragen aan deze twee ervaringsdeskundigen. 
 

Waarom zijn jullie actief geworden voor de Universiteitsraad/Faculteitsraad?

Elisabeth Kerr: ‘Ik kom oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk en was benieuwd hoe een Nederlandse universiteit functioneert. Ik heb mezelf eerst ingezet voor de medezeggenschap op mijn instituut, waardoor ik zag wat er goed en wat er slecht gaat binnen de universiteit. Daarna heb ik mezelf verkiesbaar gesteld voor de Universiteitsraad. Met alle raadsleden zorgen we ervoor dat veel verschillende stemmen gehoord worden in universitaire besluitvorming, wat cruciaal is voor een goed functionerende universiteit.’ 

Mante Kaaks: ‘Het is belangrijk dat studenten vertegenwoordigd zijn en invloed hebben op de besluitvorming. Medezeggenschap is helemaal niet vanzelfsprekend, daar hebben studenten in de jaren ’60 hard voor gevochten. Ik wilde ook graag mijn bijdrage leveren aan de universitaire democratie.’  

Als lid van de medezeggenschap
•    Volg je de ontwikkelingen binnen de universiteit op de voet 
•    Geef je bestuurders gevraagd en ongevraagd advies
•    Beslis je mee over belangrijke onderwerpen
Lees alles over de kandidaatstelling op universiteitleiden/steljekandidaat

Wat willen jullie verbeteren?

Elisabeth Kerr: ‘Ik wil dat internationale studenten en medewerkers nog beter betrokken worden. Dat kan door meer tweetaligheid in te voeren en hun stem te laten horen in inspraakorganen zoals de Universiteitsraad. Een ander strijdpunt is dat er meer permanente contracten moeten komen en dat we goed opkomen voor de medewerkers met een tijdelijk contract. Iedereen zou zich goed moeten kunnen ontwikkelen.’

Mante Kaaks: ‘Een belangrijk issue bij de rechtenfaculteit zijn de ongeschoonde cijferlijsten. Werkgevers willen graag zien of potentiële werknemers onvoldoendes hebben gehaald en vragen of sollicitanten de ongeschoonde lijsten opvragen bij de faculteit. Het zorgt voor veel extra stress bij studenten. We hebben dit aangekaart bij het faculteitsbestuur dat deze praktijk nu wil heroverwegen.’

Waar zijn jullie trots op als je terugkijkt op je werk voor de raad?

Elisabeth Kerr: ‘We hebben belangrijke discussies georganiseerd, bijvoorbeeld over het financieren van uitbreiding van contracten. Ik ben er tevens trots op dat we ook in online coronatijd veel mensen hebben kunnen bereiken en voor hun belangen opkwamen. Want vooral jonge onderzoekers hadden het extra moeilijk door onder andere de combinatie met zorgtaken.’

Mante Kaaks: ‘Het afgelopen jaar hebben we de dialoog kunnen verbeteren met het faculteitsbestuur. We zijn niet alleen met elkaar in gesprek tijdens de vergaderingen, maar we weten elkaar ook daarbuiten beter te vinden. Het contact is dus structureler geworden.’

Wat willen jullie zeggen tegen degenen die zich kandidaat willen stellen?

Elisabeth Kerr: ‘Dankzij de Universiteitsraad kom je direct in contact met het bestuur en het management van de universiteit. Je kunt daadwerkelijk wat doen met je ideeën hoe het beter kan. Ik kan het zeker aanraden.’ 

Mante Kaaks: ‘Het werk voor een Faculteitsraad geeft een mooi inkijkje in hoe organisaties werken en hoe beslissingen tot stand komen. Je ontwikkelt vaardigheden zoals opkomen voor belangen die ook later goed van pas komen.’

Van 9 tot en met 13 mei 2022 worden de universitaire verkiezingen gehouden. In die periode kun je online stemmen voor de studentengeleding en personeelsgeleding van de Universiteitsraad, de studentengeleding van alle Faculteitsraden en de studentenraad LUMC. Voor de personeelsgeleding van de faculteitsraad FGGA, FdA en de Dienstraad van het Bestuursbureau vinden tussentijdse verkiezingen plaats.

Studenten en medewerkers kunnen zich kandidaat stellen voor de Universiteitsraad door zich aan te sluiten bij een bestaande partij of door een eigen partij op te richten. Bekijk de bestaande studentenpartijen. Aan de kant van de personeelspartijen zijn er een paar nieuwe ontwikkelingen. Naast PhDoc, de partij voor promovendi en postdocs, is de partij Universitair Belang (UB) terug van weggeweest. Ook is er een nieuwe partij opgericht door een aantal leden van de huidige FNV Overheid, de Leidse Academische Gemeenschap (LAG). De wijze waarop de kandidaatstelling werkt voor Faculteitsraden verschilt vanwege verschillende kiesstelsels. Lees meer hierover op universiteitleiden.nl/steljekandidaat 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.