Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskunde studenten gaan op werkveldbezoek bij ministeries

Een groep van dertig eerstejaars Bestuurskunde studenten bezocht binnen het mentoraatprogramma het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Financiën in het kader van een werkveldbezoek en kennismaking met jonge Bestuurskunde alumni.

Ongeveer één maand nadat het bericht naar buiten kwam over de herinvoering van de basisbeurs, duiken de studenten nu zelf in de operationele kant in van de uitvoering van de afspraken van het coalitieakkoord. Op de vijftiende verdieping van de Hoftoren wordt er onder begeleiding van Bestuurskunde-alumna, Chiara Beekhuizen, kennis gemaakt met het team Verantwoording onder leiding van Ber van Zanen en ondersteund door Chantal Klaver. Het team is nu druk bezig is met de financiale zaken rondom de herinvoering van de basisbeurs in het hogeronderwijs. In een programma van een dik uur krijgen studenten het verhaal van het Ministerie van OCW, een blauwdruk van de organisatie en een eerste indruk van het werkveld voorgeschoteld. Daarna volgt een opdracht van Team 'Studiefinanciering' met een casus over de implementatie van studiefinanciering waarbij studenten in tweetallen brainstormen over de aanpak van de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Na afloop maken zowel studenten als medewerkers van het Ministerie gretig gebruik van de gelegenheid om te netwerken en gegevens uit te wisselen. OCW is continue op zoek naar nieuwe, jonge bestuurskundigen, die veelal binnenkomen via de 'trainee-ships' of tijdens de stage in het derde jaar van de bachelor- óf master opleiding.

Bestuurskunde Alumna Chiara Beekhuizen vertelt over de organisatiestructuur van het Ministerie van OCW

Vroeg beginnen

Het werkveldbezoek is een initiatief van Stephanie Walroud, coördinator van het mentoraatprogramma van de Bachelor Bestuurskunde en specialisaties Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO) en Economie, Bestuur en Management (EBM). Ondersteund door jonge Bestuurskunde-alumni Chiara Beekhuizen, werkzaam bij het Ministerie van OCW, Frédérique Loeffen en Niels Aangeenbrug (Master Management van de Publieke Sector) werkzaam bij het Ministerie van Financiën, delen deze jonge Bestuurskunde-alumni hun interesses, ervaringen en uitdagingen die gepaard gaan met het werk als ambtenaar in de publieke sector. Hoewel het gaat om eerstejaars studenten, kan er niet te vroeg genoeg begonnen worden met het belichten van arbeidsmarktmogelijkheden onder de nieuwe lichting bestuurskundigen.

Aan de slag: de herinvoering van de basisbeurs

'Het is een mooie kans om meer inzicht te krijgen in waar bestuurskundigen zoal terecht komen.'

Interdisciplinair werken

Irene Hamberg (24, eerstejaars student Bestuurskunde): 'Het doet je inzien dat het veel meer is dan de soms wat droge stof uit de boeken. Het is inspirerend om te zien hoe die stof in de praktijk wordt gebracht en de vele facetten bij elkaar komen.' Irene deed zelf eerst een tijd een HBO-opleiding Verpleegkunde alvorens over te stappen naar de Bachelor Bestuurskunde. 'Tijdens een studiekeuzetest op de middelbare school rolde er al 'Bestuurskunde' uit, dus het werd tijd om dat advies eens op te volgen.'

 

Bestuurskunde Alumni Frédérique Loeffen en Niels Aangeenbrug presenteren aan bestuurskunde studenten

Ontdek je horizon

Na de opdracht op het Ministerie van OCW is het tijd voor een meer laid-back moment waarbij studenten in een Q&A- setting, Bestuurskunde-alumni, Frédérique Loeffen van de Bachelor Bestuurskunde en Niels Aangeenburg van de Master Management van de Publieke Sector, het hemd van het lijf kunnen vragen. Frédérique en Niels beiden werkzaam bij de afdeling Toeslagen en actieve oud-leden van de studievereniging B.I.L., verzorgen een korte presentatie over de organisatie Ministerie van Financiën. De invloed van de politiek, de druk en flexibiliteit van het werk, ethische vragen over de toeslagenaffaire, de verhouding van het werk van de afdeling Toeslagen tot de Belastingdienst; alle aspecten van het werk passeren de revue. Opvallend is de samenwerking van de afdeling Toeslagen met andere ministeries: 'Het Ministerie van Financiën werkt vooral in opdracht van andere ministerie, wij zijn de uitvoerende instantie van de toeslagen maar de wetten worden ergens anders gemaakt', vertelt Niels. Een laatste advies van Frédérique: 'Bestuurkunde biedt die basis die je nodig hebt om later in de (semi-) publieke sector aan de slag te gaan. Daarnaast is de studie zo ontzettend breed en biedt het je veel mogelijkheden om verschillende kanten op te gaan. Zorg er dan ook voor dat je die tijdens je opleiding probeert te ontdekken, zodat je weet wat je wilt en wat je leuk vindt.'

Tekst: Tim Roumen

Beeld: Tim Roumen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.