Universiteit Leiden

nl en

Call for Papers and Panels: Global Transformations and Governance Challenges (GTGC) Conferentie 2022

Van 8-10 juni 2022 organiseert Global Transformations and Governance Challenges (GTGC) haar eerste internationale conferentie in Den Haag. Deadline voor inzendingen: 22 april 2022.

Conferentie 8-10 Juni

Hoe wordt er in de huidige maatschappij op bestuurlijk vlak omgegaan met belangrijke veranderingen op wereldschaal? Hoe kan er beter ingespeeld worden op globale zaken zoals geopolitieke wijzigingen, ecologische veranderingen, technologische innovaties en pandemieën? Deze vragen staan aan de basis van het Global Transormations and Governance Challenges (GTGC) programma dat in 2020 door de Universiteit Leiden gelanceerd werd.

GTGC organiseert van 8-10 juni 2022 haar eerste internationale conferentie in Den Haag. Het programma bevat onder andere ronde tafelgesprekken op hoog niveau inzake het International Criminal Court (die geopend zal worden door de President van het ICC), klimaatverandering, en globaal Internet in een verdeelde wereld. Daarnaast zullen er conferentiepanels georganiseerd worden die aandacht besteden aan onderwerpen als wereldvrede en veiligheid, globale immigratie, wereldgezondheid en mensenrechten wereldwijd. Tijdens verschillende borrels en lunches zal er voldoende gelegenheid zijn om te netwerken.

De conferentie vind (fysiek) plaats op Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

Call for papers and panels

Wij willen je bij deze de gelegenheid bieden om samenvattingen van papers en panels die onderzoeken hoe de samenleven en politiek (beter) kunnen omgaan met dringende huidige globale problemen in te sturen.

Inzendingen moeten de volgende punten bevatten:

• Naam, organisatie, en een korte biografie (50 – 100 woorden) van de indiener(s)
• Papersamenvatting van maximaal 200 woorden
• Panelomschrijving van maximaal 350 woorden en samenvatting van elke paper van maximaal 200 woorden

Je kunt tot uiterlijk 22 april 2022 je paper/panel voorstel indienen via gtgc-conference@leidenuniv.nl. Succesvolle inzendingen ontvangen hierover begin mei bericht.

Papers en panels moeten Engelstalig zijn.

Voor wie?

We nodigen collega’s uit academische kringen en de praktijk in Leiden/Den Haag en verder weg uit om gedurende twee dagen samen met ons te onderzoeken hoe de samenleving en politiek (beter kunnen) omgaan met de dringende globale problemen van onze tijd. Ter aanvulling op de panels die ingaan op de bovengenoemde onderwerpen, zullen er tijdens de conferentie een algemene netwerkbijeenkomst en drie speciale ronde tafelgesprekken georganiseerd worden. Het onderwerp van de eerste ronde tafel is het functioneren van het International Criminal Court gedurende haar twintig jarige bestaan en zal geopend worden door de president van het ICC. De tweede ronde tafel zal gaan over ecologie en de derde over internet governance.

Contact

Voor vragen over de conferentie, kun je contact opnemen via: gtgc-conferentie@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.