Universiteit Leiden

nl en

Drie Comenius Senior Fellow-beurzen voor Leidse docenten

Drie docenten van de Universiteit Leiden hebben een Comenius-onderwijsbeurs gekregen van 100.000 euro binnen het Senior Fellows-programma. Met de beurs kunnen ze samen met hun projectteams hun eigen onderwijs innoveren.

Met de Comenius Senior Fellow-beurzen kunnen innovatieprojecten met een looptijd van twee jaar worden gefinancierd. De ontvangers van de beurs voeren ook een evaluatie uit van het effect van de vernieuwing en van de uitvoering van het project. De projectleiders treden als fellows toe tot het landelijke Comenius Netwerk. De teams delen daar hun ervaringen en ontwikkelde innovaties, zodat ook anderen hiermee het hoger onderwijs kunnen verbeteren.

Alexander Sramek, Radioloog LUMC

Senior Fellowship Project: Aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt

De meeste geneeskundestudenten willen later in een ziekenhuis werken terwijl er juist een tekort is aan artsen buiten het ziekenhuis. Dit wordt veroorzaakt doordat tijdens de studie onvoldoende aandacht wordt gegeven aan carrièremogelijkheden buiten het ziekenhuis. Een belangrijke reden daarvoor is dat er onvoldoende stageplekken beschikbaar zijn. Om dat probleem op te lossen willen Sramek en zijn team volwaardige digitale stages ontwikkelen als alternatief voor fysieke stages. De student krijgt (bijna) het gevoel een fysieke stage te volgen. De ontwikkelde lesmaterialen worden aan iedereen beschikbaar gesteld zodat voor digitale stages gekozen kan worden als fysieke stages, bijvoorbeeld door corona, niet mogelijk zijn.

Joni Reef, docent criminologie

Senior Fellowship Project: Transformatief leren achter tralies

De samenleving verhardt en ontmenselijkt, zo stelt Reef. Een inclusieve academische gemeenschap is een voorwaarde om tot vooruitstrevend onderzoek en onderwijs te komen. In dit project nemen Reef en haar collega’s studenten vanuit de faculteit Rechtsgeleerdheid mee naar de gevangenis en laten hen op een bijzondere manier, samen met gedetineerden, leren over strafrecht en criminologie. In dit transformatieve leerproject creëren Reef en haar team op een innovatieve manier verbinding tussen verschillende mensen en ontwikkelen inzicht in uiteenlopende perspectieven. Het doel is empowerment en zingeving bij gedetineerde personen en ook een betere voorbereiding op verantwoordelijkheden rond sociale gelijkheid bij juristen en criminologen van de toekomst. Lees hier een uitgebreider artikel over het project.

Paz Gonzalez, universitair docent aan het Leiden University Centre for Linguistics

Senior Fellowship Project: Een weg naar samenwerkend leren in Geesteswetenschappen: een studententijdschrift

Door een multidisciplinair wetenschappelijk studententijdschrift op facultair niveau te creëren, worden twee onderwijslacunes in de Geesteswetenschappen opgevuld: het gebrek aan samenwerkend leren en het gebrek aan publicatiemogelijkheden voor studenten. De samenwerkende leeromgeving verbetert het ontwikkelen van teamwerkcompetenties. Bovendien is toegang tot academische publicatiemogelijkheden een manier voor studenten om projectmanagement en professioneel teamwerk te ervaren. De verworven vaardigheden zijn overdraagbaar naar elke teamwerkomgeving. Met dit project leren studenten werken aan communicatieve vaardigheden en teaminteracties. Tegelijkertijd leren ze hoe ze kunnen deelnemen aan het publicatieproces op academisch niveau.

Het Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma, een innovatieprogramma voor wo en hbo, stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het maakt jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk. De overheid wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen. Er zijn drie verschillende soorten beurzen.

Teaching Fellows
Dit programma is met name (maar niet uitsluitend) bedoeld voor beginnende onderwijsvernieuwers.

Senior Fellows
Dit programma is bedoeld voor senior onderwijsvernieuwers.

Leadership Fellows
Dit programma is bedoeld voor onderwijsvernieuwers die toonaangevend zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.