Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad FSW: hoe gaat het met de medezeggenschap?

We zijn al over de helft van het academisch jaar 2021-2022. Dat betekent dus ook dat de huidige Faculteitsraad al ruim een halfjaar bezig is met hun werk. Hoog tijd voor een update met raadsleden Evelien Wolthuis en Kiki Zanolie.

Evelien Wolthuis
Kiki Zanolie

De Faculteitsraad is aan het begin van dit academisch jaar helemaal ‘nieuw’ samengesteld, hoewel er wel bekende gezichten tussen zaten. Zo kennen we Evelien Wolthuis als oud-voorzitter tijdens haar eerste termijn (2019-2021). Inmiddels heeft Kiki Zanolie dat stokje van haar overgenomen.

De Faculteitsraad heeft in hun eerste bijeenkomsten een aantal speerpunten opgesteld die volgens de Raad extra aandacht verdienen. We lichten er twee van uit: het versterken van de medezeggenschap en de toegankelijkheid van onderwijs in hybride tijden. Welke stappen heeft de Raad gezet op deze gebieden? Evelien en Kiki praten ons bij.

Het versterken van de medezeggenschap

Als voorzitter is Kiki hard aan het werk geweest om de verschillende medezeggenschapsorganen binnen de faculteit bij elkaar te brengen. Naast de Faculteitsraad bestaan er immers ook opleidingscommissies en instituutsraden.

‘Opleidingscommissies lopen tegen vergelijkbare kwesties aan en hebben daar soms slimme oplossingen voor bedacht. Maar dat weten ze niet zo goed van elkaar,’ legt Evelien uit. ‘Daar zagen we als Faculteitsraad een rol als verbindende factor voor onszelf weggelegd.’

Een voorbeeld hiervan is de capaciteitsbeperking van masterspecialisaties van Psychologie, een verandering die zowel door de opleidingscommissies als de Faculteitsraad én de Universiteitsraad behandeld moet worden. Dan zijn de dwarsverbanden nuttig en belangrijk: het is goed om te weten wat anderen al hebben gedaan en wat zij ervan vonden.

Kiki is als voorzitter regelmatig in gesprek met voorzitters van de andere medezeggenschapsorganen. ‘Het is goed om samen op te trekken om bepaalde zaken aan de kaak te stellen. Door de verbinding met elkaar te zoeken, kunnen we onderwijsprocessen optimaliseren die de hele faculteit aangaan.’

De toegankelijkheid van onderwijs in hybride tijden

Tijdens de coronacrisis is het onderwijs halsoverkop gedigitaliseerd. Ondertussen zitten we op een punt dat online en hybride onderwijs weer wordt afgebouwd. 

Evelien: ‘Iedereen wil natuurlijk het goede behouden. Maar wat we de afgelopen tijd hebben gezien, is dat hybride onderwijs een tweederangs alternatief was voor mensen die vanwege corona niet fysiek naar de universiteit konden komen. Sommige docenten zijn van mening dat hybride colleges onwerkbaar zijn en dat de kwaliteit van onderwijs er te veel onder lijdt – dan wordt het voor alle studenten vlees noch vis. Aan de andere kant zegt een aantal studenten: het maakt studeren voor mij mogelijk.’

Kiki: ‘Natuurlijk moeten we niet uit het oog verliezen dat studenten met bijvoorbeeld een functiebeperking nog wel in staat worden gesteld om te studeren, maar tegelijkertijd draait studeren aan de universiteit om samenkomen en kritische interactie. De vraag is: hoe kunnen we onze academische community optimaal inrichten en de balans vinden tussen toegankelijkheid en het waarborgen van de onderwijskwaliteit?’

De rol van de Faculteitsraad is niet om het beleid te maken, benadrukken Evelien en Kiki, maar om de verschillende standpunten voor het voetlicht te brengen. Met die informatie gaat bijvoorbeeld het Faculteitsbestuur vervolgens aan de slag. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een langetermijnvisie met betrekking tot blended learning.

Het komende halfjaar: het visie- en strategieplan

Een van de belangrijkste dingen die nu spelen, is het visie- en strategieplan van de faculteit. De Faculteitsraad zit uiteraard bovenop de ontwikkelingen ervan en levert constructieve feedback. Daarnaast steken alle raadsleden hun voelsprieten de faculteit in om zo te ontdekken wat er speelt in de gemeenschap.

‘Er staan punten in die in feite bepalen hoe wij de komende vijf jaar met elkaar willen omgaan,’ zegt Kiki. ‘Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen daarover meedenken en input geven.’

Evelien en Kiki roepen je daarom op om de feedbacksessies bij te wonen of, als je daar niet bij kunt zijn, je mening over het visie- en strategieplan per mail te delen met de Faculteitsraad. Of schiet een van de raadsleden gewoon aan, nu we allemaal weer meer in de wandelgangen te vinden zijn.

Tekst: Emma Knapper

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.