Universiteit Leiden

nl en

Liveable Planet-congres: lokaal beleid voor een leefbare planeet

Op 14 april 2022 vond het Liveable Planet-congres plaats in het museum Volkenkunde. Liveable Planet is een interdisciplinair programma van Universiteit Leiden dat onderzoek uit verschillende disciplines combineert ter bevordering van de transitie naar duurzaamheid. Het congres werd samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehouden en de focus lag op hoe lokaal beleid kan bijdragen aan een leefbare planeet.

Foto: Esther Kentin

Zo vertelde burgemeester Henri Lenferink over de duurzaamheidsaanpak van de gemeente Leiden. ‘We berekenen hoeveel parkeerplaatsen daadwerkelijk worden gebruikt. Wordt daarvan twintig procent niet gebruikt? Dan worden die plaatsen vervangen door groen’. Wethouder Paul Hofman van gemeente Bronckhorst, vertelde over hoe de gemeente omgaat met controverses als gevolg van het duurzaamheidsbeleid. Hij legde de nadruk op hoe belangrijk het is om alle partijen serieus te nemen en hun zorgen aan te horen. ‘Ook wij hebben te maken gehad met tractoren voor het gemeentehuis. Dat was een teken dat we beter naar onze bewoners moesten luisteren. Het proces is moeilijk, maar het is belangrijk als wethouder om de urgentie van de wederpartij te begrijpen en daardoor vertrouwen te kweken. Dat brengt het proces verder.’

Professor Eefje Cuppen sprak over het belang van co-creatie en participatie van de burger bij duurzaamheidsbeleid. Haar onderzoek ziet onder meer toe op het analyseren van co-creatie processen, om deze beter te leren begrijpen en daardoor effectiever te maken. ‘Het lastige bij co-creatie is dat je alle partijen bij de processen betrekt. Is er een oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden bij de besluitvorming? Zijn de processen daadwerkelijk representatief voor de bevolkingsgroepen en gender in de gemeente? De representatie van groepen is essentieel, maar een enorme uitdaging. Overrepresentatie van een groep is democratisch onwenselijk en komt als een boemerang bij je terug’. Marjan Minnesma van Urgenda vertelde over de lokale initiatieven van Urgenda en hoe moeilijk het soms is om aan alle regelgeving te voldoen. Zij riep lokale bestuurders op om beslissingen te durven nemen om zo de energietransitie vlotter te laten verlopen.

Collegeserie Duurzaamheid en Recht

Het congres sluit mooi aan bij de lezing over windmolens en burgerparticipatie in de collegeserie Duurzaamheid en Recht. Onvoldoende draagvlak is juridisch geen reden om vergunningen te weigeren, zolang de inspraakprocedures gevolgd zijn, blijkt uit de rechtspraak van de Raad van State. Maar of dit ook maatschappelijk wenselijk is, is natuurlijk de vraag. Hierover is ook onlangs een blog verschenen op het Leiden Law Blog.

Kijk voor meer informatie over Liveable Planet en de de lunch meetings op https://www.universiteitleiden.nl/en/liveable-planet.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.