Universiteit Leiden

nl en

Lorentz Center ontvangt structurele steun van NWO en Universiteit Leiden

Het Lorentz Center is als een snelkookpan voor wetenschappers uit de hele wereld. In interactieve workshops van één werkweek 'gebeuren er wonderen.' Het 25-jarig bestaan is extra feestelijk. Op 28 april ondertekenden NWO en de Universiteit Leiden hun nieuwe overeenkomst. NWO en alle faculteiten van de Universiteit Leiden steunen het centrum vanaf nu structureel.

De ene week bundelen sterrenkundigen er hun krachten; een andere week discussieert een diverse groep religiewetenschappers over de evolutietheorie. 'Dat is uniek in de wereld', zegt Instituutsmanager Anna Tudos: 'Alle disciplines en alles ertussenin komen aan bod in het Lorentz Center. Stel je hebt als wiskundige een model ontwikkeld, en je denkt dat het ook in de biologie en taalkunde bruikbaar is. Dan nodig je die wetenschappers hier uit voor een doelgerichte uitwisseling.'

Wie nodig je uit? Misschien níét die Nobelprijswinnaar

Bij het Lorentz Center kun je als wetenschapper een workshop van in principe vijf werkdagen organiseren. Je bedenkt het thema in overleg met het Lorentz Center en een of meer van de acht wetenschapsraden die aan het centrum verbonden zijn. Bij de precieze invulling is het Lorentz-team dus nauw betrokken. Ook bij de vraag: wie nodig je uit? Tudos: 'Meestal willen organisatoren meteen die Nobelprijswinnaar of andere hotshot vragen, maar is dat wel het beste om het doel van de workshop te bereiken? En denk er ook aan een paar wetenschappers te vragen die misschien niet veel komen brengen, maar wel halen.'

Tachtig workshops per jaar op twee locaties

Interactieve break-outs zijn cruciaal voor Lorentz Center workshops, en het komt steeds vaker voor dat het Lorentz-team sessies modereert. Zo werken in zo'n tachtig workshops per jaar op twee locaties steeds enkele tientallen wetenschappers aan een probleem of wisselen inzichten uit. Directeur Arjen Doelman, tevens wiskundehoogleraar Toegepaste Analyse, heeft het zelf ook ervaren. Hij organiseerde in 2014 een workshop met ecologen en wiskundigen. Ze deden belangrijke inzichten op over de veerkracht van ecosystemen. Doelman: 'Toen merkte ik zelf ook weer: het werkt écht.' Een Science-publicatie eind vorig jaar was mede te danken aan die workshop.

Financiering van universiteit en NWO

Het Lorentz Center wordt gefinancierd door de Universiteit Leiden, waar het ook gevestigd is, en wetenschapsfinancier NWO. Tot nu toe kwam de financiering van NWO in cycli van vijf jaar. Dat verandert nu. In de overeenkomst die de universiteit en NWO op 28 april ondertekenden, staat dat NWO vanaf nu structureel bijdraagt, net als de Universiteit Leiden.

Hester Bijl, rector magnificus van de Universiteit Leiden: 'Het Lorentz Center helpt wetenschappers niet alleen de diepte in te gaan, maar juist ook om over de grenzen van hun eigen vakgebied kijken, en zo tot nieuwe inzichten te komen. Het is goed dat we dit nu met NWO structureel kunnen faciliteren. Met nu alle faculteiten binnen onze universiteit aangesloten, en ook de toekomstige plannen om workshops te gaan organiseren van minder dan vijf dagen waar wel de essentie van actieve betrokkenheid en interactie behouden blijven, zullen we die interdisciplinaire samenwerking nog meer faciliteren en stimuleren.'

Marcel Levi, voorzitter van NWO: 'NWO ondersteunt het Lorentz Center vanwege de verbinding die het creëert tussen wetenschappers binnen alle disciplines. Het Lorentz Center is een unieke plek waar onderzoekers van vanuit de hele wereld workshops organiseren binnen en tussen alle disciplines, zowel in de bèta-, gamma-, medische- als alfawetenschappen.'

 

Marcel Levi en Hester Bijl zetten hun handtekening

Het netwerk groeit met elke workshop

Typisch Nederlands aan het centrum is volgens Doelman dat het allemaal niet eens zo veel geld kost. 'Wij hebben een uitstekende reputatie onder wetenschappers en ons netwerk groeit met elke workshop. Wetenschappers komen graag, ook als dat betekent dat ze zelf hun reis- en/of verblijfskosten moeten betalen.' Het Lorentz Center spant zich in voor gasten die deze financiële speelruimte niet hebben. Ook is er bijvoorbeeld speciaal budget voor de wetenschapper die net een baby heeft, en die zonder extra steun niet naar Leiden kan komen.

Ook voor publiek, bedrijven en beleidsmakers

Al die wetenschappers die Leiden bezoeken voor een Lorentz-workshop, zijn vaak ook interessant voor een breder publiek. Tudos: 'We werken samen met bijvoorbeeld Rijksmuseum Boerhaave, dat organiseert publiekslezingen met sommige van onze bezoekers.' Ook betrekken wetenschappers in hun workshops steeds vaker ook bedrijven of beleidsmakers. Zo blijft alle kennis niet onder wetenschappers, maar begint al bij het Lorentz Center de weg naar verspreiding en implementatie.

Meer informatie:

  • De overeenkomst tussen de Universiteit Leiden en NWO over het Lorentz Center werd 28 april ondertekend bij NWO in Den Haag.
  • Op 23 juni viert het Lorentz Center zijn 25-jarig jubileum.
  • Op 10 november is de feestelijke uitreiking van de Lorentz Medaille van de KNAW.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.