Universiteit Leiden

nl en

NWO-subsidie voor rechtvaardige en effectieve energietransities

Een consortium onder leiding van Eefje Cuppen, hoogleraar Governance of Sustainability bij het Instituut Bestuurskunde, heeft een NWO-subsidie gekregen voor een onderzoeksproject naar de sociale, maatschappelijke en technische aspecten van de energietransitie.

Eefje Cuppen

Het project ‘Co-creating just and effective energy transitions: participatory modelling with citizens and stakeholders’ is een trans disciplinair onderzoek waarin Bestuurskunde, wetenschappers van de Leidse economieafdeling en TU Delft samenwerken met elf publieke en private partners. ‘We zijn erg blij met deze toekenning’, zegt Cuppen. Het doel van het onderzoeksproject is om klimaatdoelstellingen op een rechtvaardige manier te halen. Dat betekent dat overheden, bedrijven en burgers samen moeten nadenken over wenselijke oplossingen voor bijvoorbeeld de planning van een zonnepark of het aardgasvrij maken van een wijk.

Rechtvaardigheid toevoegen in computermodellen

Cuppen: ‘Wij ontwikkelen een methode die dit mogelijk maakt. We geven rechtvaardigheid een plek in de computermodellen die veelal gebruikt worden voor het ontwikkelen van lokaal en regionaal beleid, en ontwerpen een co-creatie proces waarbij deze modellen gebruikt worden om overheden, bedrijven en burgers gezamenlijk na te laten denken over wat wenselijke oplossingen zijn. Wij hebben het consortium zorgvuldig georganiseerd zodat alle aspecten vertegenwoordigd zijn.’

Het consortium bestaat uit vier soorten publieke en private partners. Partners met expertise op het gebied van energiesysteemmodellen (Quintel, PBL en Siemens), industrie (NVDE, Stedin), beleid (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie) en consultants/participatieprofessionals (TwijnstraGudde, Polycentric, Populytics, Public Mediation, WayToSustain, NPBO).

In totaal zijn vier projecten gehonoreerd die samen meer dan 7 miljoen euro van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) toegekend krijgen en nog eens 1,3 miljoen cofinanciering ontvangen via maatschappelijke en private partners. Alle vier de consortia zullen onderzoek doen naar effectieve, rechtvaardige, gedragen en interactieve oplossingen in de gebouwde omgeving en met betrekking op duurzame mobiliteit ten behoeve van emissieloze energiesystemen en de energietransitie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.