Universiteit Leiden

nl en

Zwaartekracht-subsidie voor onderzoek naar succesvol opgroeien

Hoe kunnen jongeren succesvol opgroeien en bijdragen aan de huidige en toekomstige maatschappij? Het consortium dat hier onderzoek naar doet, ontvangt 22 miljoen euro in het kader van het programma Zwaartekracht.

Het consortium ‘Growing Up Together in Society (GUTS)’, staat onder leiding van Eveline Crone hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie in Leiden en hoogleraar Developmental Neuroscience in Society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De EUR is penvoerder. ‘Succesvol opgroeien is een puzzel’, vertelt Crone. ‘Het onderzoek naar hersenontwikkeling bij jongeren is veelal individueel gericht. Ook in de samenleving hechten we nog veel waarde aan individuele scores, zoals CITO-scores of toelatingseisen. Maar een kind groeit niet individueel op, het is onderdeel van systemen van familie, vrienden, school en maatschappelijke normen. Daarom heeft het grote meerwaarde om kennis hierover met elkaar te verbinden.’

Interdisciplinair onderzoek

Er is al vijf jaar gewerkt aan het consortium van psychologen, sociologen, kinderpsychiaters en neurowetenschappers waar ook Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, AmsterdamUMC, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, RadboudUMC Nijmegen en het Nederlands Herseninstituut bij betrokken zijn. Vanuit Leiden werken ook Berna Güroglu, Anna van Duijvenvoorde en Mark de Rooij mee aan het onderzoek. Crone: ‘Er wordt te makkelijk gedacht over interdisciplinair samenwerken, maar je moet echt elkaars taal leren spreken en elkaar vertrouwen. Daarin hebben wij geïnvesteerd en zo krijg je doorbraken.’

Meer dan scores

Volgens Crone wordt het onderzoek echt voor jongeren gedaan. ‘De coronacrisis heeft zijn tol geëist. Achterstanden bijspijkeren is niet genoeg, ze moeten echt succesvol kunnen opgroeien en dat betekent meer dan scores. Het gaat ook over welzijn, bijdragen en betrokkenheid bij de samenleving.’ Een uniek aspect is de toevoeging van jongerenpanels, jongeren denken zelf mee over wat belangrijk is voor hun generatie. Het onderzoek wordt toegespitst op samen leren in het onderwijs, sociale netwerken (vriendschappen) en jongeren die al jong in aanraking met justitie zijn geweest. Ook is er aandacht voor sociale ongelijkheid.

Onderzoek van internationaal topniveau

Het programma Zwaartekracht wordt in opdracht van het ministerie van OCW door NWO uitgevoerd. Uit veertig aanvragen zijn er uiteindelijk zeven consortia geselecteerd. Onderzoekers kunnen gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): ‘Voor het doen van onderzoek van internationaal topniveau zijn rust en ruimte essentieel. Met deze forse impuls bieden we langetermijnperspectief en adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen. Onderzoekers van deze wetenschappelijke consortia, die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek.’

Foto: Melissa Schriek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.