Universiteit Leiden

nl en

Leids onderzoeksproject naar circulaire elektronica ontvangt 3,8 miljoen euro van NWO

Minder CO2-uitstoot, minder overdracht van virussen door de lucht, en een meer duurzame vorm van voedselproductie: zeven consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners gaan met een budget van in totaal 32 miljoen euro technologische innovaties ontwikkelen. Ook belangrijk Leids onderzoek naar circulaire elektronica van Prof. Dr. Arnold Tukker krijgt budget.

‘Onze digitaliserende maatschappij leunt steeds zwaarder op elektronische apparatuur. We moeten het ontwerp, de productie en het gebruik van elektronica radicaal veranderen,’ onderschrijft programmaleider Tukker.

Gehonoreerd programma: Naar circulaire elektronica

Als we niets veranderen gaat de hoeveelheid elektronisch afval de komende twee decennia bijna verdrievoudigen en raken de benodigde grondstoffen in rap tempo op. Onderzoeksproject ‘Circular Circuits: design of next generation electronics for a circular economy’ kreeg 3,8 miljoen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het project hanteert een systematische aanpak om een volledig circulaire generatie elektronica te ontwikkelen. De onderzoekers werken onder leiding van Tukker aan oplossingen voor levensduurverlenging, hergebruik, reparatie, en recycling en kijken hiervoor zowel naar de technologische ontwerpaspecten als naar nieuwe bedrijfsmodellen en geavanceerde recyclingtechnologie. Het project richt zich op toepassingen in telecommunicatie, consumentenelektronica, verlichting en vermogenselektronica.

Focus op urgente problemen

Binnen het Perspectief-programma van de NWO kregen de zeven consortia 23 miljoen euro toegewezen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast dragen 117 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties bijna 10 miljoen euro bij uit eigen middelen. Daarmee kunnen 74 onderzoekers de komende jaren aan de slag.

De gehonoreerde programma’s hebben allemaal een urgent maatschappelijk probleem als uitgangspunt. Zo gaan de consortia op zoek naar oplossingen om het zwaar transport, de landbouw, de staalproductie en de elektronica-industrie op korte termijn te verduurzamen. Ook zijn er programma’s gericht op innovaties in de medische sector, onder andere om te komen tot effectievere behandelingen van artrose, diabetes type-2 en kanker. Een ander actueel onderwerp is de overdracht van virussen via de lucht. Ingenieurs en vloeistofmechanici slaan de handen ineen met virologen en epidemiologen om te komen tot een lijst van bewezen maatregelen om besmettingen tegen te gaan.

Innovatieve oplossingen

‘Ook dit jaar honoreren we weer een indrukwekkend pakket van relevante onderzoeken, waarbij een grote verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, bedrijven en maatschappelijke partijen betrokken is’, zegt Margot Weijnen, voorzitter van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. ‘Het werken in brede consortia met een multidisciplinair karakter maakt dat Perspectief zo’n krachtig instrument is. Het programma helpt de onderzoekers om samen met alle betrokken partners een vuist te maken en te komen tot innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen.

Naar circulaire elektronica

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.