Universiteit Leiden

nl en

Op naar een nieuw politiek bestel in Nederland? Wetenschappers en praktijkdeskundigen gaan ‘bouwen aan het bestel’ op 3 juni 2022

Zal het politieke bestel van Nederland er binnen afzienbare tijd anders uit komen te zien? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst ‘Bouwen aan het bestel’ op 3 juni 2022.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Instituut Politieke Wetenschap in samenwerking met het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur en is een van de vele evenementen die wordt georganiseerd in het kader van Leiden European City of Science 2022.

De conclusies van de commissie-Remkes, drie en een half jaar later

De middag zal draaien om de conclusies uit het rapport Lage drempels, hoge dijken: Democratie en rechtsstaat in balans, dat op donderdag 13 december 2018 is gepresenteerd door de Staatscommissie Parlementair Stelsel. Hierin deed de commissie-Remkes verslag van haar diagnose van de toekomstige bestendigheid van het Nederlandse bestel. Op 3 juni 2022, drie en een half jaar na de presentatie van dit rapport, zullen wetenschappers en praktijkdeskundigen met elkaar in gesprek gaan over wat er (niet) is gedaan met de aanbevelingen van die commissie.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Academiegebouw van Universiteit Leiden. Ruud Koole, oud-lid van de staatscommissie en emeritus hoogleraar Nederlandse Politiek, verzorgt een plenaire inleiding waarin hij stilstaat bij de manier waarop de politiek is omgegaan met de aanbevelingen van de staatscommissie.

Een nieuw kiesstelsel? Grondwettelijke toetsing? Referendum? Wet op politieke partijen?

Na de plenaire opening zullen de aanwezigen deelnemen aan een van de vier deelsessies. In iedere deelsessie zal een van de centrale aanbevelingen van het rapport worden besproken.

Waar in de deelsessie ‘Naar een nieuw kiesstelsel?’ zal worden gefocust op de voorgenomen invoering van de partijstem, zal in de deelsessie ‘Constitutioneel hof’ worden stil gestaan bij de wenselijkheid van het invoeren van grondwettelijke toetsing en de rol van een Constitutioneel Hof hierin. In de deelsessie ‘Correctief referendum’ wordt gesproken over het voorliggende voorstel voor een bindend correctief referendum en de haalbaarheid hiervan. Ten slotte zal in de deelsessie ‘Naar een wet op de politieke partijen?’ worden gesproken over partijfinanciering, het partijverbod en de totstandkoming van een Wet op de Politieke Partijen.

In de afsluitende plenaire sessie spreken deelnemers over nieuwe politiek-bestuurlijke problemen die in de laatste jaren zijn opgekomen of versterkt en in hoeverre die vragen om politiek-bestuurlijke hervormingen.

Aanmelden (voor 25 mei)

Deelname is kosteloos en staat open voor geïnteresseerde wetenschappers en praktijkdeskundigen die zich bezig houden met het thema bestuurlijke vernieuwing.

Registratie kan vóór 25 mei via deze link, waarbij we verzoeken een 1e en 2e keus voor een deelsessie aan te geven.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen aan Tom Louwerse (t.p.louwerse@fsw.leidenuniv.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.