Universiteit Leiden

nl en

Collegecolumn: Medezeggenschap houdt het bestuur scherp

Deze week kunnen we stemmen voor de universitaire verkiezingen. De Universiteitsraad en Faculteitsraden zijn ontzettend belangrijk. Tijdens het mooie seminar over vijftig jaar medezeggenschap dat de UR onlangs organiseerde, zei oud-rector Carel Stolker het treffend: ‘Zonder medezeggenschap, geen universiteit.’ En daar ben ik het van harte mee eens!

De medezeggenschapsorganen zijn de oren en ogen van de universiteit. Ze houden ons als bestuur een kritische spiegel voor en kunnen onderwerpen die onder medewerkers en studenten spelen duiden. Daardoor kunnen wij deze als bestuurders beter begrijpen en er ook meer mee doen.

Ik ben blij dat we elkaar nu weer allemaal makkelijker kunnen ontmoeten.

Medezeggenschap bestaat natuurlijk uit formele vergaderingen, papierwerk en besluitvorming. Maar er is veel meer: informele open gesprekken voegen heel veel toe. Ik ben dan ook blij dat we elkaar nu weer allemaal makkelijker kunnen ontmoeten. Dat helpt om elkaar en elkaars standpunten beter te begrijpen en om makkelijker tot een oplossing te komen in het geval van onenigheid of grote zorgen. Voor het strategisch plan zei de Universiteitsraad bijvoorbeeld: ‘Leuk al die vernieuwing, maar er moet wel ruimte voor zijn.’ Daar hebben ze echt op gehamerd en daar is uiteindelijk ambitie 1 uitgekomen. Hiermee zorgen we dat er nieuwe ruimte ontstaat voor vernieuwing: de basis op orde en geharmoniseerde werkwijzen over de faculteiten heen.

De interactie met elkaar inspireert, ook met andere groepen en bij onderwerpen waar ik zelf al veel mee bezig ben, zoals duurzaamheid. Even geleden, vroegen studenten van de Universiteitsraad mij om een congres over duurzaamheid te openen en mee te denken over de duurzaamheidsvisie van de universiteit. Ik vind het boeiend om daar ook met hen over in gesprek te zijn. Ik waardeer het dat ze opkomen voor het algemene belang en de gemeenschap die duurzaamheid heel erg belangrijk vindt. Hun betrokkenheid zet mij aan om hier nog meer over na te denken.

Medezeggenschap zorgt voor de betrokkenheid van verschillende gemeenschappen bij de universiteit.

Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen zich aanmelden voor medezeggenschap. Dat zorgt voor de betrokkenheid van verschillende gemeenschappen bij de universiteit. Zo komt PhDoc tijdens vergaderingen op voor de belangen van promovendi en vraagt een ander lid regelmatig of we ons realiseren wat de consequenties van een besluit op de Haagse campus zijn. Soms hebben wij dat niet meteen op het netvlies, maar deze vragen zorgen ervoor dat we niet te snel concluderen dat iets rechtsom of linksom moet.

Deze week mogen alle medewerkers en studenten hun stem uitbrengen om de vertegenwoordiging in de Universiteitsraad en Faculteitsraden. Maak gebruik van die mogelijkheid. Ik kijk uit naar de bekendmaking van de uitslag op 17 mei en om de nieuwe leden van de Universiteitsraad en Faculteitsraden te ontmoeten en de open gesprekken met hen voort te zetten!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.