Universiteit Leiden

nl en

Education Festival presenteert de toekomst van lesgeven

Covid-19 heeft de afgelopen twee jaar een enorme impact gehad op het onderwijs aan universiteiten. Gedwongen door de omstandigheden hebben docenten zich veel sneller aangepast aan een digitale toekomst. Op 7 juni presenteert het jaarlijkse (Engelstalige) Education Festival van de Leiden Teachers Academy inzichten over dat ‘nieuwe normaal’.

Hoe wordt het onderwijs van de toekomst vormgegeven? Op welke manier kunnen online ervaring en tools gecombineerd worden met het ‘oude vertrouwde’ lesgeven in het echt? De ervaringen uit de pandemie worden nu geïntegreerd in een hybride vorm van lesgeven: online én offline. ‘Maar,’ zegt Waarnemend Wetenschappelijk Directeur van het ICLON, hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen en keynote speaker Fred Janssen, ‘ik houd liever een pleidooi voor de inhoud van ons onderwijs.’

Inhoudelijk onderwijs creëert scherpe studenten

Het is positief dat er tijdens de pandemie zoveel aandacht is geweest voor het onderwijs en hoe we dat kunnen verbeteren, meent Janssen. Hij geeft komend Onderwijsfestival de keynote lezing ‘Why don’t we teach what we want students to learn?’ Door Covid-19 moesten mensen noodgedwongen meer nadenken over lesgeven. Hoe pakken we dat aan? Dit vraagstuk werd opeens super actueel.

‘Er is ontzettend veel aandacht gegaan naar methodiek en nieuwe technische innovaties. Maar de meeste doelen die we hebben met het academisch onderwijs zijn nauw verbonden met de inhoud. We willen dat studenten complexere situaties kunnen analyseren en vragen leren stellen. Dat ze op zoek gaan naar antwoorden en die kritisch toetsen. En dat ze samenhang zien binnen een vakgebied en tussen verschillende vakgebieden. Ik meen dat de meeste docenten deze doelen belangrijk vinden. Uit studies blijkt nu dat je deze doelen bereikt door de inhoud van een les op een andere manier te structureren’, vertelt Janssen. In zijn keynote lezing gaat hij dieper in op deze theorie.

Lesinhoud gestructureerd vormgeven

Janssen introduceert een nieuw curriculumhulpstuk dat bestaande lesinhoud reorganiseert, zodat de expertise van docenten op een gestructureerde manier kan bijdragen aan een lesprogramma dat zorgt voor scherpere studenten. Studenten die inhoudelijk grip krijgen op complexe vraagstukken en op een interdisciplinaire manier gaan nadenken. ‘Een positieve keynote’, zegt Janssen. ‘Docenten hebben vaak veel meer kennis dan ze overbrengen. Deze nieuwe structuur bouwt voort op hoe de domeinexpertise nu al in hun hoofd zit. Mijn ervaring is dat ze het heel intrigerend en spannend vinden om hun onderwijs opnieuw te structureren. Tegelijkertijd merken ze dat ze hun lessen anders gaan vormgeven en studenten meer vragen stellen.’

De inhoud van het programma is dus bepalend – en dat geldt ook voor het festival zelf. Op het festival zijn zeven workshops in het echt te volgen; twee extra workshops worden online gegeven. We lichten twee workshops uit.  

Verkennend leren creëert studenten met zelfvertrouwen

Tijdens de workshop ‘how to apply playful learning in education’ van Emma Wiersma en Chantal de Beun staat een spelende onderwijsaanpak centraal. Hierbij leren leerlingen waardevolle vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, samenwerking, experimenteren en fouten maken middels een creatieve en verkennende benadering. Dit kan het zelfvertrouwen vergroten en hen veerkrachtiger maken. 

In deze interactieve workshop geven learning experience designers van het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden oefeningen mee over spelenderwijs leren, en brainstormen ze over manieren om dit op je eigen curriculum toe te passen.

Bijdragen aan verschillende leervoorkeuren

In de workshop ‘How to make gamification work for both online & campus teaching’ van Florian Schneider (Geesteswetenschappen) maken deelnemers kennis met gamified teaching, ofwel: methoden die gericht zijn op het motiveren van studenten door de mechanismen van feedback en beloning toe te passen die je vaak in games ziet. Wat kunnen games ons vertellen over hoe mensen leren?

In deze workshop wordt onderzocht hoe onderwijsprofessionals lessen uit videogames, bordspellen, en rollenspellen kunnen integreren in hun manier van lesgeven. Zo kunnen docenten op een andere manier bijdragen aan het overwinnen van faalangst bij leerlingen en ontwerpen ze lesprogramma’s voor leerlingen met verschillende vaardigheden en leervoorkeuren.

Wees welkom op het Education Festival

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Je aanmelden voor het Education Festival? Dat kan hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.