Universiteit Leiden

nl en

Lustrum masteropleiding Vitality and Ageing: ‘Studenten, alumni en ouderen werken samen aan vernieuwing van de zorg’

De masteropleiding Vitality and Ageing van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) viert op vrijdag 20 mei het eerste lustrum. Tijdens de viering met als thema ‘ontmoetingen’, staan we stil bij de hoogtepunten van de master.

Tijdens het lustrumevenement komen studenten, alumni en docenten van de master bij elkaar. Ook zijn professionals uit het vakgebied, bij het onderwijs betrokken ouderen en andere geïnteresseerden aanwezig. Deelnemers kunnen een workshop volgen om hun netwerkvaardigheden te verbeteren. Daarnaast zijn er presentaties van opleidingsdirecteur Jacobijn Gussekloo, de Leidse burgemeester Henri Lenferink en van Suzanne van der Jagt-Graaf, programmamanager van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Veranderende maatschappij: uitdagingen, problemen en oplossingen

In Nederland en in andere landen verandert de demografie. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe realiseren we bijvoorbeeld een duurzaam zorgsysteem voor een steeds groter wordende groep ouderen? Hoe kunnen ouderen blijven participeren in de maatschappij? Om dit soort vraagstukken op te lossen zijn passend beleid, goede netwerken en alerte zorgprofessionals nodig. Binnen de master Vitality and Ageing worden academici opgeleid om hierin een  innovatieve rol te spelen. De afgelopen 5 jaar hebben 120 studenten de master afgerond.

Interdisciplinair en internationaal

Binnen de master worden studenten getraind om vanuit een interdisciplinair perspectief grote maatschappelijke problemen te analyseren. De master kent een zeer diverse instroom, onder meer van internationale studenten. Ruim een derde van de studenten loopt op dit moment stage in het buitenland. De studenten worden opgeleid tot innovatieve academische professionals die breed inzetbaar zijn, zowel binnen als buiten de zorg voor ouderen. 

Samenwerking met ouderen

Niet alleen leren studenten van ervaringen met elkaar, ook ouderen zijn intensief betrokken bij het masteronderwijs. “Gedurende het jaar werken studenten samen met ouderen aan verschillende onderzoeksopdrachten en een co-creatie”, vertelt Jacobijn Gussekloo. Bij laatstgenoemde onderdeel ontwerpen studenten een innovatie voor een actueel vraagstuk. “Door middel van  gesprekken en opdrachten leren de studenten van de ouderen om niet óver de doelgroep na te denken, maar mét de doelgroep te werken. De gesprekken worden door zowel de studenten als de ouderen al jaren als zeer waardevol ervaren.”

Living lab: innovaties voor ouderenzorg

Dankzij de samenwerking tussen studenten en ouderen werken de studenten aan actuele vraagstukken binnen de ouderenzorg. Binnen de nieuwe onderwijsvorm ‘Living Lab’ werken studenten aan innovaties die kunnen bijdragen aan (beleidskundige) oplossingen. Afgelopen jaar hebben zij in opdracht van de Gemeente Leiden en Incluzio bijvoorbeeld innovaties ontworpen voor vraagstukken over beweging, eenzaamheid en ondervoeding. Een van de uitkomsten is een door studenten samengesteld ‘honours college’, met als doel om eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond te verminderen.

Toekomst opleiding

Naast het voltijd-programma is er op 1 september 2021 ook een deeltijdmaster Vitality and Ageing gestart. De parttime master biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om werk en studie te combineren. Nieuwsgierig geworden naar de opleiding? Tot 15 juni is het mogelijk om je in te schrijven voor het masterprogramma dat start op maandag 5 september 2022. Meer informatie is te vinden op de website van Vitality and Ageing.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.