Universiteit Leiden

nl en

Minoren AI, Data & Digitalisatie in Leiden, Delft en Rotterdam

De universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam werken samen om hun studenten kennis te laten maken met wat artificial intelligence (AI) voor hun vakgebied kan betekenen. In het academisch jaar 2022-2023 starten er drie AI-minoren, die antwoord geven op vragen als: ‘Hoe zet je AI het beste in voor jouw onderzoeksdiscipline?’ en ‘Wat zijn de juridische en ethische consequenties van AI?’

De artificial intelligence minoren

Elke minor heeft verschillende voorkenniseisen, is ingericht voor een specifieke doelgroep met een specifieke leervraag en maakt gebruik van verschillende onderwijsvormen. In elke minor komen studenten uit verschillende disciplines bij elkaar, zodat het mogelijk is om na te denken vanuit diverse perspectieven over de AI-gerelateerde vraagstukken. De minoren vanuit Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam staan open voor studenten van alle drie universiteiten. De minor van de TU Delft staat op dit moment nog alleen open voor TU Delft studenten vanwege het eindproject, dat in het eigen domein plaatsvindt. Vanaf het jaar 2023-2024 staat deze minor ook open voor studenten van Leiden en Rotterdam. De drie minoren zijn:

AI and Society (Universiteit Leiden - 30 EC)
In de AI and Society minor in Leiden dompel je je onder in vakken waarin de technische kenmerken van AI gekoppeld worden aan recht, data privacy, governance en ethiek, en integreer je dit in het werk aan een casus. Joost Batenburg, Hoogleraar Imaging & Visualisation en programmadirecteur van SAILS schetst: “Bij de minor AI and Society leer je hoe we de kansen die AI-systemen bieden op een verantwoorde wijze kunnen inzetten voor de samenleving.” Meer informatie over deze minor.

Engineering with AI (TU Delft - 30 EC)
In de Engineering with AI minor ga je aan de slag met het bouwen van AI-oplossingen en sluit je de minor af met een project waarin je AI toepast in je eigen domein. Andy Zaidman, hoogleraar Software Engineering en als opleidingsdirecteur verantwoordelijk voor deze minor bij de TU Delft stelt: "Zelf zien wat de potentie van AI is voor jouw engineering discipline, en begrijpen wat de ethische consequenties kunnen zijn van het toepassen van AI, dat is waar het in de Engineering with AI minor om draait". Meer informatie over deze minor.

AI in Society (Erasmus Universiteit Rotterdam - 15 EC)
In de AI in Society minor neem je deel aan een actief leerproces rondom casestudies en maak je kennis met verschillende invalshoeken van AI. “De toepassingen van AI niet alleen kritisch volgen, maar ook erop anticiperen aan de hand van concrete cases, daar ga je in deze minor mee aan de slag”, volgens Evert Stamhuis, hoogleraar Law and Innovation en initiatiefnemer van deze minor bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Meer informatie over deze minor.

Samenwerking op onderwijs vanuit AI-Convergence

De nieuwe minoren zijn mogelijk gemaakt vanuit de samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam, die twee jaar geleden is gestart onder de naam AI-Convergence. De samenwerking heeft een boost gegeven aan het onderwijs met een grootschalig educatief programma dat als optie wordt aangeboden aan alle 85.000 studenten in alle takken van wetenschap, om hun kennis en vaardigheden te versterken op het gebied van AI, Data en Digitalisatie. Dit onderwijsaanbod wordt nu verder ontwikkeld en opgeschaald. Lees meer over deze samenwerking.

AI-onderwijs in Leiden

De Universiteit Leiden biedt een breed  palet aan vakken aan op het gebied van Artificial Intelligence, verspreid over verschillende faculteiten. Zo biedt het LIACS de minor Data Science & Artificial Intelligence aan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.