Universiteit Leiden

nl en

Vier Comenius-onderwijsbeurzen voor Leidse docenten

Vierdocenten van de Universiteit Leiden krijgen een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro. Hiermee kunnen zij samen met hun team een onderwijsinnovatie binnen hun eigen onderwijs realiseren.

Het Comeniusprogramma geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs. Met de Comenius Teaching Fellowbeurzen worden kleinschalige, eenjarige projecten gefinancierd.

Steven Lauritano – Centre for the Arts in Society

Project: Nieuwe manieren om samen te zien

Millennia lang hebben studenten culturen bestudeerd door voorwerpen te verzamelen en hun vorm, textuur en gebruikssporen te bestuderen. De hybride campus maakt dit interactieve leren moeilijker. Sommige studenten zijn fysiek aanwezig en kunnen voorwerpen van dichtbij bestuderen, terwijl anderen via een scherm meekijken. Steven Lauritano en zijn team creëren met het project een nieuw soort hybride omgeving die deze ongelijkheid tussen studenten tegengaat. Het combineert whiteboard software met fotogrammetrie zodat studenten die online meedoen digitale replica’s van een voorwerp kunnen bestuderen. Op deze manier kunnen alle studenten dezelfde analyses uitvoeren.

Anouk van der Weiden – Sociale, Economische en Organisatiepsychologie

Project: Training van kritisch lezen

In hun loopbaan wordt studenten gevraagd om adviezen en interventies gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Hiervoor moeten zij kritisch kunnen lezen en beoordelen in hoeverre bevindingen en conclusies in wetenschappelijke artikelen betrouwbaar en toepasbaar zijn. Studenten geven echter aan dat ze dit onvoldoende leren. Bestaande onderwijsmaterialen bieden voornamelijk algemene leestips of behandelen methoden en statistiek. Tot dusver ontbreekt een training die studenten actief helpt om het kritisch lezen van introductie tot discussie te oefenen en daarnaast ook feedback geeft. Anouk van der Weiden en haar team ontwikkelen hiervoor, samen met studenten, een breed inzetbare module. Deze helpt daarnaast ook nog om de bevindingen te vertalen naar vervolgonderzoek en interventies.

Tessa Mulder - AIOS Interne Geneeskunde en docent

Project: 3D anatomie met behulp van echografie in het curriculaire onderwijs

Het begrijpen van de menselijke anatomie in 3 dimensies is een uitdaging voor studenten. Er staat echter druk op het snijzaalonderwijs, de traditionele leermethode. Echografie zou een alternatieve en mogelijk zelfs superieure manier kunnen zijn om 3D anatomie te leren. Als echografie wordt ingezet tijdens de studie geneeskunde vergroot dit niet alleen de (3D) anatomische kennis, maar ook de kwaliteit van het lichamelijk onderzoek en begrip van het levende menselijk lichaam. Tijdens dit project ontwikkelen en implementeren we een onderwijsmodule waarmee studenten, met behulp van Augmented Reality, werken aan hun 3D anatomische kennis en echografie kunnen leren.

Siavash Rafiee Rad - Leiden Institute for Area Studies (LIAS)

Project: Talen in academische praktijk

Studenten van veel taal- en cultuurprogramma's, zoals Midden-Oostenstudies, specialiseren zich in een taal uit de regio. Daarnaast brengen ze in het kader van hun bacheloropleiding enige tijd door in een van de landen waar die taal wordt gesproken. Hoewel er grote ontwikkelingen zijn geweest in de pedagogiek van academische vaardigheden en taalverwerving, vinden veel studenten de toepassing van de academische vaardigheden en de verworven taal een uitdaging, vooral wat betreft het gebruik van hun taalkennis voor hun scriptie. Dit komt voornamelijk door het aanleren van dergelijke vaardigheden in een abstracte context, wat ertoe heeft geleid dat studenten hun potentieel op het gebied van taalvaardigheden niet volledig kunnen benutten om sociale en academische interacties tot stand te brengen als onderdeel van hun onderzoek. Dit project heeft tot doel de academische vaardigheden van studenten voor onderzoek te verbeteren door het ontwikkelen van een cursus en het materiaal waarmee studenten (overdraagbare) vaardigheden verwerven en ontwikkelen om veldwerk te kunnen doen met behulp van een doeltaal.

Het Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma, een innovatieprogramma voor wo en hbo, stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het maakt jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk. De overheid wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen. Er zijn drie verschillende soorten beurzen.

Teaching Fellows
Dit programma is met name (maar niet uitsluitend) bedoeld voor beginnende onderwijsvernieuwers.

Senior Fellows
Dit programma is bedoeld voor senior onderwijsvernieuwers.

Leadership Fellows
Dit programma is bedoeld voor onderwijsvernieuwers die toonaangevend zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.