Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden maakt zeven besmette wetenschappelijke artikelen openbaar

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden maakt in een aanvullend besluit op 17 mei 2022 zeven wetenschappelijke artikelen openbaar waarin sprake is van aangetoonde malversaties. Hierbij was een voormalig medewerker van het Instituut psychologie betrokken. Deze openbaarmaking acht het CvB in het belang vanwege de schoning van de wetenschap.

Ernstige schendingen

Het betreft zeven artikelen in wetenschappelijke tijdschriften waarin een voormalig medewerker van het Instituut Psychologie een van de auteurs was. De malversatie in de artikelen werd eind vorig jaar vastgesteld, nadat er ook al in 2019 ernstige schendingen van wetenschappelijke integriteit waren geconstateerd. 

Schone wetenschap

Inmiddels zijn zes maanden verstreken sinds het college van bestuur een verzoek om intrekking aan de uitgevers heeft gedaan. Nu geen twijfel bestaat over de juistheid van de door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) aangetoonde malversaties, maakt het college in het belang van een schone wetenschap de zeven artikelen, met volledige bronvermelding publiek bekend (zie kader). Deze artikelen zijn eerder als rood door de CWI beoordeeld. Het college acht openbaarmaking ook van belang voor de jonge wetenschappers die als klokkenluiders destijds deze schendingen van wetenschappelijke integriteit aan het licht hebben gebracht. Zij hebben er ook groot belang bij dat er duidelijkheid komt over de artikelen in wetenschappelijke tijdschriften die wel of niet besmet zijn.

Duidelijkheid

Daarbij stelt het college dat 'studenten en jonge universitaire medewerkers in een ondergeschikte en afhankelijke verhouding met de voormalig universitair docent, ongewild betrokken zijn geraakt bij niet integere wetenschapsbeoefening'. Ook acht het college van belang dat de publicatie van de artikelen met malversaties met volledige bronvermelding duidelijkheid schept in de academische gemeenschap, waardoor de integriteit van andere artikelen niet ter discussie hoeft te staan.

Herbeoordeling

Daarnaast is een herbeoordeling geweest van vijf artikelen door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) in een herzien advies van 21 april 2022 aan het CvB. Hierdoor is komen vast te staan dat een van de 53 artikelen die in 2020-2021 door de CWI zijn onderzocht, ten onrechte is aangemerkt als frauduleus. Voor dit artikel is geen actie – bijvoorbeeld door een aanpassing – door de uitgever vereist. Voor een ander artikel is juist vastgesteld dat de aangetroffen schending van wetenschappelijke integriteit ernstiger van aard is en dat er daarmee ook aanleiding bestaat voor intrekking van het artikel. Het college van bestuur zal de uitgever van dit artikel hierover berichten en eerst – zoals eerder ook bij de andere uitgevers – gelegenheid bieden om zelf samen met de auteurs een intern onderzoek hiernaar af te ronden. De uitgevers en de betrokken auteurs hebben hierover inmiddels bericht gekregen. 

Auteurs en tijdschriften op de hoogte

De CWI zocht dit nader uit na inhoudelijke reacties van het tijdschrift en de betrokken (mede)auteurs op de melding in november van vijftien besmette artikelen. Ook drie andere artikelen zijn op verzoek van auteurs en tijdschriften herbeoordeeld, maar hierbij verandert er niets aan de conclusies. Hiervan zijn auteurs en tijdschriften ook op de hoogte gesteld.

Nader onderzoek

Het College van Bestuur kondigde in 2019 aan, toen de eerste schendingen van wetenschappelijke integriteit naar buiten kwamen, alle artikelen van de voormalig medewerker aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dat werd bemoeilijkt omdat een groot aantal (oudere) datasets niet meer te vinden was. Uiteindelijk zijn in het vervolgonderzoek 53 artikelen beoordeeld en vijftien artikelen daarvan zouden besmet zijn. Het CvB nam het advies over in haar conclusie van 17 mei 2021.

De besmette artikelen zijn:

Met betrekking tot de volgende vijf artikelen heeft de uitgever bevestigd dat intrekking volgt:

1. Sellaro R, Hommel B, de Kwaadsteniet EW, van de Groep SW, Colzato L. Increasing interpersonal trust through divergent thinking. Front Psychol 2014; e561 (interne nummering: 89) 

Link uitgever volgt.

2. Colzato L, Sellaro R, Samara I, Baas M, Hommel B. Meditation-induced states predict attentional control over time. Conscious Cogn 2015; 37: 57-62 (interne nummering: 97)

Link uitgever volgt.

3. Colzato L, Sellaro R, Samara I, Hommel B. Meditation-induced cognitive control states regulate response-conflict adaptation: Evidence from trial-to-trial adjustments in the Simon task. Conscious Cogn 2015; 35: 110-114 (interne nummering: 98)

Link uitgever volgt.

4. Jongkees B, Sellaro R, Beste C, Nitsche MA, Kühn S, Colzato L. L-Tyrosine administration modulates the effect of transcranial direct current stimulation on working memory in healthy humans. Cortex 2017; 90:103-114 (interne nummering: 154)

Link uitgever volgt.

5. Steenbergen L, Sellaro R, Stock A-K, Beste C, Colzato L. y-Aminobutyric acid (GABA) administration improves action selection processes: A randomised controlled trial. Sci Rep 2015; 5:e12770 (interne nummering: 120)

Link uitgever volgt.

Met betrekking tot de volgende artikelen heeft de uitgever bevestigd dat het interne onderzoek gaande is:

6. Steenbergen L, Sellaro R, Stock A-K, Verkuil B, Beste C, Colzato L. Transcutaneous vagus nerve stimulation (tVNS) enhances response selection during action cascading processes. Eur Neuropsychopharmacol 2015; 25: 773-778 (interne nummering: 121)

7.  Colzato L, Szapora A, Lippelt D, Hommel B. Prior meditation practice modulates performance and strategy use in convergent- and divergent-thinking problems. Mindfulness 2017; 8: 10-16 (interne nummering: 145)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.