Universiteit Leiden

nl en

Afscheid Paul Abels als hoogleraar

Op 25 mei heeft professor Paul Abels afscheid genomen als bijzonder hoogleraar. Abels was sinds 2017 verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs als bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services.

Professor Paul Abels

Tijdens zijn afscheid waren er toespraken van Edwin Bakker, Beatrice de Graaf en Pieter-Jaap Aalbersberg. Abels zelf gaf een afscheidscollege over de Toegevoegde waarde van inlichtingen. Volgens Abels moet er ‘fundamenteel nagedacht worden over de middelen en mogelijkheden van de overheid om dreigingen voor onze nationale veiligheid in de huidige complexe informatiesamenleving tijdig te kunnen blijven onderkennen en wegnemen. Een overheid moet dit slagvaardig kunnen doen. Als besloten wordt dat alleen inlichtingen- en veiligheidsdiensten dit nog mogen, verander de naam dan in Algemene of Militaire Voor-Informatie Dienst en geef hen dan een veel bredere taak om het maatschappelijk discours via de open bronnen dag en nacht te monitoren en de duiding hiervan te doen toekomen aan al die partijen die tot op heden het gat hebben gevuld, dat politiek en diensten – doelbewust of afgedwongen - lieten vallen.’

Abels gaat zich nu geheel bezighouden met geschiedschrijving, een gebied waarop hij in 1994 is gepromoveerd en als een tweede loopbaan heeft uitgestippeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.