Universiteit Leiden

nl en

Buurtgenoten en studenten denken mee over vernieuwing Doelenzijde Humanities Campus

In mei concludeerde de Universiteit dat er een kleiner bouwprogramma mogelijk is voor de Humanities Campus. De nieuwe uitgangspunten, die invloed hebben op de omgeving, werden gepresenteerd. Tijdens twee bijeenkomsten in mei en juni zijn omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen zoals afgevaardigden van de Singelparkroute en studenten gevraagd om mee te denken en is feedback opgehaald.

Waar gaat het om?

In mei concludeerde de universiteit dat er een alternatief plan voor de Humanities Campus mogelijk is waarbij de woningen aan de Doelengracht blijven staan en de universiteit een kleiner bouwprogramma realiseert. De essentie is dat het huidige Reuvensgebouw een groter onderwijsgebouw wordt. Het huidige Lipsiusgebouw wordt gesloopt, er komt een kleiner gebouw met voorzieningen voor studenten voor terug. Een centraal groen stadsplein, grenzend aan het Reuvens en het nieuwe Lipsius-Zuid, wordt onderdeel van de Singelparkroute. Bezoekers, medewerkers en studenten van de universiteit, Singelpark-wandelaars en inwoners van Leiden kunnen hier verblijven en elkaar ontmoeten. 

Start participatie omwonenden

De eerste bijeenkomst met ruim 40 geïnteresseerden vond plaats op 31 mei 2022. De aanwezigen kregen informatie over de wensen en planning met betrekking tot de gebiedsontwikkeling aan de Doelenzijde en over het participatieproces. Er werden zorgen gedeeld over bouwoverlast en over de toekomstige verkeersroutes in het gebied. Medewerkers van de universiteit, de gemeente en het stedenbouwkundig bureau KCAP waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Tweede participatie bijeenkomst

Bij de tweede bijeenkomst op maandag 20 juni is aan de ruim 30 aanwezigen gevraagd mee te denken over drie onderwerpen:

  • De hoogtes van de nieuwe gebouwen,
  • de routes voor het (vracht)verkeer, en
  • de inrichting van het plein en de aansluiting op de Singelparkroute.

In groepen deelden de aanwezigen – omwonenden, ondernemers en studenten –hun ideeën en mogelijke oplossingen met elkaar. Bijvoorbeeld over de plek waar gebouwen hoger kunnen worden. Over de inrichting van het park met inheemse planten en bloemen, kleine ontmoetingsplekken en maatregelen tegen geluidsoverlast. Daarnaast werd gevraagd om rekening te houden met inkijk en het effect van zonlicht op de omliggende gebouwen. Verder dachten aanwezigen mee over logistieke routes voor leveranciers en afvalverwerkers.  

De aanwezigen stelden het op prijs dat zij mee konden denken. Het bracht ook inzicht in de complexiteit van de plannen en de soms tegengestelde belangen van omwonenden, ondernemers en studenten. Vooral een optimale verkeersroute bleek lastig te bedenken.

Vervolg participatie

Tijdens de twee bijeenkomsten zijn veel belangrijke opmerkingen en goede ideeën opgehaald.

De universiteit en de gemeente nemen deze feedback mee bij het verder uitwerken van het Stedenbouwkundig Plan. Na de zomer zal een derde bijeenkomst voor alle geïnteresseerden plaatvinden waarbij wordt verteld of en hoe de opgehaalde ideeën zijn verwerkt.

Ontwikkeling Humanities Campus

De Humanities Campus wordt ontwikkeld om moderne en duurzame huisvesting te bieden aan de groeiende Faculteit Geesteswetenschappen. Het gebied (Witte Singel-Doelenzijde) ondergaat tot 2029 gefaseerd grote veranderingen, terwijl het onderwijs doorgaat. Bestaande onderwijsgebouwen worden één voor één aangepakt. Na het P.J. Veth-gebouw en het Arsenaal is nu Cluster Zuid aan de beurt voor een grondige herbouw. De nieuwe panden worden ingericht volgens de universitaire werkpleknorm. In overleg met de instituten is een traject gestart om een goede en prettige werkomgeving voor de medewerkers neer te zetten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.