Universiteit Leiden

nl en

Europese Commissie benoemt Joris Larik tot lijst van arbiters

De Europese Commissie heeft dr. Joris Larik, universitair docent vergelijkend, EU en internationaal recht bij Leiden University College The Hague, benoemd tot een nieuwe groep van personen die geschikt zijn bevonden voor benoeming als arbiter in het kader van bilaterale handelsovereenkomsten van de Europese Unie.

De lijst is het resultaat van een nieuw selectiemechanisme in antwoord op de vraag van het Europees Parlement en belanghebbenden naar een transparanter, onafhankelijker en inclusiever proces. Dr. Larik was door de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in 2021 voorgedragen om in deze lijst te worden opgenomen. Vervolgens heeft een onafhankelijke selectiecommissie van ervaren internationale rechters en academici, die was voorgedragen door het Europees Parlement, de Raad, de lidstaten, en de Commissie, de individuele geschiktheid van alle kandidaten heeft getoetst. 

De Europese Commissie zal gebruik maken van de nieuwe lijst om voorstellen te doen voor de benoeming van arbiters in specifieke geschillen, of voor vooraf overeengekomen lijsten in het kader van de relevante bilaterale handelsakkoorden met derde landen. De Raad van de EU neemt vervolgens de definitieve beslissing over dergelijke lijsten. 

Naast dr. Larik zijn ook drie collega’s van het Grotius Centre for International Legal Studies van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid opgenomen in de nieuwe lijsten die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd: prof.dr. Eric De Brabandere, dr. Anna-Alexandra Marhold en prof.dr. Nico Schrijver. 

Joris Larik is universitair docent vergelijkend, EU- en internationaal recht. Hij is gespecialiseerd op het recht van de externe betrekkingen van de EU en mondiaal bestuur. Zijn onderzoek werd bekroond met verschillende onderscheidingen, waaronder de Manfred Wörner Essay Award van de NAVO en de Mauro Cappelletti-prijs van het Europees Universitair Instituut voor het beste proefschrift in vergelijkend recht. Dr. Larik is de auteur van "Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law" (OUP 2016) en co-auteur van "ASEAN’s External Agreements" (CUP 2015) en mederedacteur van “Just Security in an Undergoverned World” (OUP 2018) en “EU External Relations Law: Text, Cases and Materials” (2e editie, Hart Publishing 2020).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.