Universiteit Leiden

nl en

Jaarverslag 2021 verschenen

Het jaarverslag 2021 van de Universiteit Leiden is verschenen. In dit jaarverslag, dat bestaat uit een algemeen deel en een cijfermatig deel (de jaarrekening), legt de universiteit verantwoording af over onderzoek, onderwijs, kennisvalorisatie, bedrijfsvoering en beleid.

Verslagjaar 2021 was een jaar met verschillende gezichten: het gaat de geschiedenis in als het tweede coronajaar. De coronapandemie had grote impact op onze studenten en medewerkers die een enorme inspanning hebben moeten leveren om onderwijs en onderzoek online te laten doorgaan, onder ingewikkelde omstandigheden. Dat is dankzij ieders grote inzet heel goed gelukt – de universiteit kon onderzoek en onderwijs van hoge kwaliteit blijven bieden. Andere lichtpuntjes in 2021 waren er gelukkig ook: er waren dat jaar diverse versoepelingen waardoor we elkaar weer meer in levenden lijve konden ontmoeten.

Strategisch plan

Noemenswaardig het afgelopen jaar was daarnaast het verschijnen van het nieuwe strategisch plan van de universiteit, getiteld Vernieuwen en verbinden, dat tot stand kwam met input van medewerkers, studenten en partners van de universiteit. De universiteit hoopt samen met medewerkers en studenten en haar samenwerkingspartners de nieuwe ambities voor de komende jaren te realiseren. Gunstig is ook dat de universiteit een financieel gezonde organisatie is en de universiteit in het afgelopen verslagjaar opnieuw een positief resultaat kon laten zien op de jaarrekening. 

Werkdruk

Een punt van zorg is dat de medewerkers over de volle breedte van de universiteit een hoge werkdruk ervaren. Onderbezetting en baanonzekerheid spelen hierbij een rol. De universiteit wil daarom onder meer het percentage docenten in tijdelijke dienst verlagen en inzetten op meer vaste dienstverbanden. Maar hiermee zijn we er nog niet. Werkdruk staat als thema ook de komende tijd hoog op de bestuurlijke agenda.

Wilt u meer weten over de wijze waarop de universiteit heeft gefunctioneerd in 2021 en/of bent u benieuwd naar kerncijfers (onder meer personeel in dienst, studenteninstroom, diploma’s, studiesucces, promoties en publicaties) en/of de financiële verantwoording? Lees meer hierover in ons jaarverslag.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.