Universiteit Leiden

nl en

Jojanneke van der Toorn over uitdagingen en kansen LHBTIQ+ medewerkersnetwerken

Op 19 mei 2022 organiseerde Jojanneke van der Toorn samen met Workplace Pride het symposium ‘ LGBTIQ+ employee resource groups: Benefits, challenges and opportunities’, gehost door de Universiteit Leiden. Van der Toorn en de Universiteit Leiden zijn trots op de Workplace Pride-leerstoel om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Het goed bezochte symposium, in het Academiegebouw én online voorziet in een update van onderzoek naar een inclusieve werkplek.

Jojanneke van der Toorn opent met een hartelijk welkom voor het publiek dat in grote getalen de regen heeft getrotseerd, de kijkers thuis en de gastsprekers die samen met Van der Toorn invulling geven aan het anderhalf uur durende symposium. Vervolgens geeft ze het woord aan professor Anna Einarsdottir van de universiteit van York. Einarsdottir neemt het publiek mee in de resultaten van haar onderzoek bij de National Health Services (NHS) van het Verenigd Koninkrijk.

Anna Einarsdottir presenteert resultaten onderzoek

Employee resource groups

Einarsdottir onderzoekt de rol die LHBTIQ+ employee resource groups (ERG’s) vandaag de dag spelen binnen de NHS, en wat deze betekenen voor het personeel zelf. Personeelsleden van de NHS die in hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit afwijken van de cisgender heteroseksuele norm vinden binnen de ERG’s een plek voor hun stem, althans zo is de gedachte. Het onderzoek van Einarsdottir toont namelijk aan dat de samenstelling van deze ERG’s niet is wat je zou verwachten, en dat ze gekenmerkt worden door een hoog percentage bondgenoten, of Allies, personeel dat zich niet identificeert als LHBTIQ+, maar wel een warm hart toedraagt aan de belangen van de LHBTIQ+ medewerkers en daarom lid wordt.

Als verklaring voor dit hoge percentage Allies wordt onder andere de druk om als ERG ‘impact’ te genereren binnen het bedrijf genoemd. Hier is ledenaantal een ogenschijnlijk mooi kwantificeerbaar resultaat, maar een hoog percentage Allies in deze groepen zorgt er voor dat de LHBTIQ+ leden ook binnen deze groep weer een minderheid kunnen zijn. Althans, de individuele groepen, want homoseksuele mannen zijn bij uitstek de grootste groep leden. Einarsdottir wil het publiek ervan te overtuigen dat het belangrijk is om meer oog te hebben voor deze verdeling in de groepen. Tevens presenteert ze het belang van meer aandacht voor de effecten die dit heeft op de perceptie van vrijheid en openheid om binnen de ERG’s de gesprekken aan te blijven gaan over de belangen van LHBTIQ+ medewerkers. En met succes, het publiek luistert aandachtig. Na haar presentatie is er kort tijd voor vragen.

Behoeften van LHBTIQ+-werknemers in kaart brengen

Van der Toorn presenteert de resultaten van haar onderzoek naar de behoeften van LHBTIQ+ werknemers. Wat deel je wel en wat deel je niet in een bedrijf? Dat is een lastig vraagstuk voor de organisatie maar ook voor de medewerkers. Wat kan je aan je personeel vragen, en wat niet? Met name sinds de aanscherping van de AVG is dit een lastige vraag voor bedrijven die de ervaringen en behoeften van specifieke groepen medewerkers willen peilen, zoals die van de LHBTIQ+ medewerkers. HR-afdelingen worstelen met het vraagstuk en besluiten vaak om het onderwerp dan maar niet aan te snijden of om de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van medewerkers niet uit te vragen in medewerkersonderzoek, uit angst om te veel persoonlijke informatie te verzamelen en uit angst om een grens over te gaan.

Van der Toorn onderzocht daarom de bereidheid van medewerkers om deze informatie te delen met hun werkgevers, en in hoeverre zij erop vertrouwen dat hun werkgever deze informatie met de juiste intenties en op de juiste manier zou behandelen. Wanneer er met de juiste intenties en bedoelingen naar wordt gevraagd, is er meer openheid onder het personeel dan de organisaties misschien zelf zouden hebben verwacht. Het is dan ook aan de HR afdelingen om de ruimte te zoeken binnen de toegestane kaders en in afstemming met het personeel. Om organisaties hierin te ondersteunen ontwikkelde Van der Toorn samen met andere wetenschappers een juridische handreiking met de AVG richtlijnen op dit vlak, alsmede een postercampagne die het gesprek met medewerkers over deze onderwerpen op gang kan brengen.

Panelgesprek

In het panelgesprek wordt een brug geslagen tussen wetenschap en de praktijk. Naast professor Einarsdottir nemen drie mensen uit de praktijk aan tafel plaats: David Pollard van Workplace Pride, Linn ten Haaf van Unilever en Erik Poolman van PwC. De discussie wordt gemodereerd door promovendus Kshitij Mor van Universiteit Utrecht. Het panel bespreekt de manieren waarop wordt omgegaan met het organiseren van een inclusieve werkplek en hoe gehoor wordt gegeven aan de behoeften van hun LHBTIQ+ collega’s. Interessante voorbeelden passeren de revue, waaronder een casus over genderneutrale toiletten.

Vanuit de LHBTIQ+ ERG werd de wens uitgesproken voor genderneutrale toiletten, wat echter inging tegen de wens van islamitische leden van een op etnische diversiteit gerichte ERG die ook aparte toiletten voor mannen en vrouwen wilden behouden zodat vrouwelijke collega’s met een hidjab de mogelijkheid hebben deze af te doen. Overleg leidde in dit geval tot de conclusie de meeste toiletten genderneutraal te maken, maar op iedere verdieping ook een apart mannen en vrouwen toilet te behouden. Interactie met het publiek leverde interessante vragen en voorbeelden op. Het publiek was naast geïnteresseerd ook erg dankbaar naar Van der Toorn, Workplace Pride, en de gastsprekers voor het organiseren van dit symposium.

In het Academiegebouw op het Rapenburg is er nog de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie en een gebakje na te praten over het congres. Het publiek zoekt niet alleen de sprekers maar ook elkaar op en deelt motieven om bij het symposium aanwezig te zijn. Velen waren naar Leiden afgereisd als vertegenwoordiging van hun LGBTIQ+ collega’s. Enkelen waren aanwezig om te leren en inspiratie op te doen voor de nog op te zetten ERG binnen hun eigen bedrijf. Ervaringen worden gedeeld en vragen beantwoord. Er blijft nog een hoop te bespreken over dit onderwerp. Daar zal het volgende Workplace Pride evenement zeker gelegenheid toe bieden. Tot dan!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.