Universiteit Leiden

nl en

Collegecolumn: Veel energie en nieuwe inzichten op strategische conferentie

Het mag inmiddels een Leidse universitaire traditie genoemd worden: de strategische conferentie die ieder jaar eind juni gehouden worden. Zo’n honderd collega’s waaronder de faculteitsbesturen, de wetenschappelijk directeuren, directeuren van de expertise centra en het Bestuursbureau, de medezeggenschap en studentassessoren komen anderhalve dag samen om met elkaar te spreken over voor de universiteit belangrijke onderwerpen.

In deze rubriek geven Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos een kijkje achter de schermen bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hoe ziet hun werk eruit? Waar zijn ze enthousiast over? Wat zijn uitdagingen die ze tegenkomen? Het bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende organisatie begint met het delen van wat je bezighoudt. Dit keer is de beurt aan Hester Bijl.

Dit jaar hebben we gesproken over de uitvoering van het strategisch plan en het soort leiderschap dat daarvoor nodig is binnen onze gemeenschap. Er is een mooi leiderschapscompetentiemodel ontwikkeld en daar hebben we met z’n allen aan geroken. Ook kregen we bezoek: de rector magnificus van de universiteit van Helsinki sprak over de gelijkenissen en verschillen tussen onze universiteiten en de uitvoering van hun strategie. Maar de strategische conferentie is daarnaast bedoeld om vooral ook de mensen die je in je dagelijkse werk minder vaak tegenkomt te ontmoeten. Dat geeft energie en nieuwe inzichten.

Zo kwamen de studentassessoren met pittige stellingen over interdisciplinariteit en onze internationale cultuur en dat leverde meteen een goede discussie op. Die discussie was er ook in de sessie waarin gesproken werd over op te richten hubs, die een experimenteerruimte moeten gaan bieden voor interdisciplinair onderzoek en samenwerking. We hebben sterk de neiging om eerst alles tot in detail uit te denken en af te kaarten. Maar de werkgroep stelde voor: “Waarom niet gewoon beginnen met zo’n hub. Bepaal een thema en start het experiment. En schrijf een call uit voor bottom-up initiatieven.” Ik heb daar wel een paar lessen uitgehaald en ga daar nu verder mee aan de slag.

'Zowel het wetenschappelijke personeel als het ondersteunend en beheerspersoneel: iedereen is zo gedreven'

Het is goed om zo nu en dan, bijvoorbeeld via deze strategische conferentie en andere bijeenkomsten, herinnerd te worden aan de kracht van onze universiteit: onze mensen. Zowel het wetenschappelijke personeel als het ondersteunend en beheerspersoneel: iedereen is zo gedreven. Dat wist ik natuurlijk wel. Maar als je dan met al die mensen in een zaal zit, of met iemand praat over leiderschap, dan wordt het weer heel duidelijk. Niet in de zin dat we het allemaal met elkaar eens zijn. Soms ook niet. En dan is het goed om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ik heb ook positief kritische geluiden gehoord en dat is precies wat we als universiteit nodig hebben, ook bij de uitvoering van het strategisch plan.

Alle deelnemers aan de strategische conferentie 2022

Die uitvoering moet nu echt beginnen en daar hebben we iedereen bij nodig. Natuurlijk, aan een deel van de ambities en actielijnen wordt al gewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van projecten en programma’s die in de afgelopen jaren zijn gestart. Denk bijvoorbeeld aan het programma Leiden Research Support, Erkennen en Waarderen of de ontwikkelingen rondom het thema Leiderschap.  Maar het is belangrijk dat we op korte termijn ook nieuwe initiatieven gaan opstarten, in samenhang met elkaar. En dat is nog best een puzzel. Om beter zicht te krijgen op wat er allemaal al gebeurt kwam het idee om een plaats (digitaal of fysiek) in te richten waar je het strategisch plan in grote lijnen kan volgen.

Ik heb veel commitment gevoeld onder de mensen die aanwezig waren op de strategische conferentie. Maar mensen zijn ook druk met hun dagelijkse onderwijs, onderzoek en andere werkzaamheden. Het omlaag brengen van de werkdruk is niet voor niets onderdeel van het strategisch plan. Het is daarom zaak dat we elkaar blijven opzoeken, zodat het uitvoeringsplan straks de hele universitaire gemeenschap aanspreekt.

Herken jij je in dit verhaal? Of deel je graag jouw inzichten of ervaringen naar aanleiding van deze column? Stuur dan een mail naar nieuws@leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.