Universiteit Leiden

nl en

Drie Leidse promovendi krijgen Mozaïek 2.0-beurs

Drie promovendi van de Universiteit Leiden krijgen een Mozaïek 2.0-beurs voor hun promotieonderzoek. Het beurzenprogramma van de NWO is gericht op de in Nederland ondervertegenwoordigde groep afgestudeerden met een migratieachtergrond.

In totaal krijgen dertien promovendi een beurs. De drie Leidse promovendi zijn Sam Botan (Archeologie), Sara Bolghiran (Leiden University Institute for Area Studies) en Ruya Akdag (Psychologie).

Sam Botan (Archeologie)

Vanuit Aksum de oceanen over: een comparatieve analyse van Aksumitisch aardewerk ten tijde van het antieke Indische Oceaan handelsnetwerk (100 v.Chr – 800 n. Chr)

Het koninkrijk Aksum was een grootmacht in de oudheid, maar door het Europees koloniaal verleden in Oost-Afrika is er archeologisch nog weinig aandacht aan besteed. Dit PhD-onderzoek vult deze leemte door de rol van Aksum binnen het handelsnetwerk van de Indische Oceaan integraal in kaart te brengen, van 100 v.Chr tot 800 n.Chr.

Door chemische en statistische analyse van aardewerk uit diverse regio’s (als India, Oman en Somaliland) worden Aksumitische handelsroutes gereconstrueerd en de import- en exportpatronen geïnterpreteerd. De resultaten worden vervolgens geconfronteerd met tekstuele bronnen en bestudeerd in het bredere kader van antieke globaliseringstheorie.

Sara Bolghiran (Leiden University Institute for Area Studies)

De andere moslim: een studie over moslim subjectiviteit in Nederland

Dit onderzoek gaat over een groeiende groep jonge moslims in Nederland - en in de rest van de wereld – voor wie teksten en regels niet centraal staan in hun geloofsbeleving. Daarmee hanteren zij een zienswijze op islam die afwijkt van wat algemeen gangbaar is. Dat is ook de reden dat zij hun religie niet openlijk uitdragen. Deze studie laat enerzijds de diversiteit en complexiteit zien van wat het betekent om moslim te zijn. Anderzijds maakt de studie ook duidelijk dat deze islambeleving niet nieuw is, want reeds onderwerp van discussie was in de middeleeuwse islam.

Ruya Akdag (Psychologie)

De rol van emoties en cognitie in het ontstaan en voorkomen van sociale angst bij jongeren

Adolescenten met sociale angst vermijden sociale situaties en worden vaak afgewezen door hun leeftijdsgenoten, wat resulteert in eenzaamheid, een laag welzijn en een lage kwaliteit van leven. Om dit te voorkomen wordt in dit project onderzocht of sociale angst wordt beïnvloed door cognitieve en affectieve stoornissen. Daarnaast wordt bekeken of de regulatie van beide stoornissen via toegankelijke digitale interventies adolescenten kan helpen om te leren omgaan met hun sociale angst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.