Universiteit Leiden

nl en

Elektrische boten maken bouwwerkzaamheden universitaire gebouwen schoner

Geen stinkende vrachtwagens meer die bouwpuin komen afvoeren, of die bouwmaterialen komen leveren in de Leidse binnenstad. Dat is de ambitie van de Universiteit Leiden bij de toekomstige renovatie en nieuwbouw van haar panden in het centrum van de stad. Elektrische boten maken het bouwproces schoner en zorgen voor minder overlast voor Leidenaren.

De plannen, die vallen binnen het project Metropolitan Hub Systems Zuid-Holland, zijn een samenwerking van de universiteit met onder andere de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Leiden. Die laatste partij besloot eerder dat vanaf 2025 alle stadslogistiek uitstootvrij moet zijn. Alle betrokken partijen kwamen op 13 februari kijken hoe het nieuwe duurzame proces verloopt.

Bij de renovatie van Cluster Zuid aan de Witte Singel wordt het bouwafval inmiddels al afgevoerd met elektrische boten. Dat gebeurt binnen een zogenaamd living lab, een samenwerking tussen verschillende bedrijven en organisaties.

Binnen het Living Lab stonden drie thema’s centraal: opslag en overslag in hubs aan de rand van de stad, vervoer over water vanaf de hub tot aan de bouwplaats en uitstoot op de bouwplaats zelf. Een van de belangrijkste resultaten is dat met behulp van een elektrische kraan op de bouw de afvalcontainers over de weg worden gehesen en in een laadbak van een elektrische duwboot worden getild. Buiten het centrum worden de afvalcontainers op een vrachtwagen geladen en wordt het puin via de weg afgevoerd.

Ruim 14.000 busjes

 De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat er meer ervaring wordt opgedaan met het elektrische vervoer over het water. Niet alleen vanwege de gemeentelijke vereisten, maar ook om de eigen voetafdruk op het milieu te verkleinen en de overlast voor Leidenaren te verminderen. Zo is uitgerekend dat met het project 14.400 ritten van werkbussen in het centrum van de stad voorkomen kunnen worden. Daarmee wordt naast een boel herrie en parkeeroverlast, de uitstoot van ruim 11.000 kilo CO2, bijna 50 kilo stikstof en 1,44 kilo fijnstof voorkomen.

Michel Leenders, hoofd Vastgoed van Universiteit Leiden: 'De universiteit wil bijdragen aan een duurzame samenleving door onze eigen voetafdruk te verkleinen. Bij bouw- en sloopprojecten spelen circulariteit, hergebruik van materiaal en verminderen van de CO2-uitstoot een belangrijke rol. Het is mooi dat we bij het bouwproject Cluster Zuid met alle partijen ervaring op hebben kunnen doen met het elektrisch vervoer van bouw- en sloopafval over het water. We kunnen daar verder mee bij de volgende bouwprojecten van de Humanities Campus.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.