Universiteit Leiden

nl en

Governance structuur Campus Den Haag aangepast

De bestuursstructuur van de Campus Den Haag (CDH) wordt aangepast. Hiertoe is besloten in overleg met de Universiteitsraad die hierover positief advies heeft uitgebracht. Ton Liefaard en Jan Crijns bekleden samen de positie voor portefeuillehouder Onderwijs CDH. Rolf Oosterloo wordt de nieuwe portefeuillehouder Bedrijfsvoering CDH. Zij vervullen deze positie naast hun huidige functie. Samen met bestuurder CDH Erwin Muller vormen zij per 1 september het dagelijks bestuur van de CDH. Het dagelijks bestuur van de CDH zal zich bezighouden met uitvoering, coördinatie en monitoring. Suzy Sirks-Bong is per 1 juli de nieuwe uitvoerend directeur Campus Den Haag. Zij was afgelopen jaren portefeuillehouder Bedrijfsvoering bij Geesteswetenschappen.

Voor de uitbreiding van het dagelijks bestuur is gekozen om de interne verbinding van de Campus Den Haag (CDH) met de faculteiten en het Bestuursbureau te versterken. In de nieuwe opzet krijgt het dagelijks bestuur ook een goede verbinding met het Onderwijs- en Bedrijfsvoeringsberaad van de universiteit. Erwin Muller had al zitting in het Bestuursberaad, samen met de decanen van de faculteiten.

Aanstelling van een uitvoerend directeur Campus Den Haag

De aanstelling van een uitvoerend directeur Campus Den Haag was nodig omdat de uitvoering van de strategie van de campus – die loopt tot 2030 – meer aandacht vraagt. Het aantal projecten is in omvang gegroeid, waardoor een projectmatige aanpak noodzakelijk is. Daarbij wordt de directeur het interne gezicht van de CDH en is verantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke ondersteuning.

Benoemingen

De benoemingen van Ton Liefaard (portefeuillehouder Onderwijs bij Rechten), Jan Crijns (wetenschappelijk directeur bij Rechten) en Rolf Oosterloo (portefeuillehouder Bedrijfsvoering bij Sociale Wetenschappen) bij de Campus Den Haag zijn voor een periode van twee jaar. De benoeming van Erwin Muller als bestuurder van de Campus Den Haag is met een periode van vier jaar verlengd. Het College van Bestuur heeft de benoemingen, in navolging op een positief advies van de Universiteitsraad op de gewijzigde governance structuur, vastgesteld. Alle benoemingen gaan in per 1 september 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.