Universiteit Leiden

nl en

Lars van Doorn spreekt op ESOF2022: ‘In meerdere opzichten een mooie kans’

Van 13 tot en met 16 juli vindt in Leiden het EuroScience Open Forum (ESOF) plaats, het grootste multidisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zal onder anderen Lars van Doorn een presentatie geven.

Lars van Doorn

Lars van Doorn werkt als promovendus aan de afdeling Economie. Zijn interessegebieden zijn de effecten van globalisering en technologische verandering op de arbeidsmarkt en de politieke consequenties die deze veranderingen met zich mee brengen. Op ESOF2022 komt hij hierover aan het woord tijdens de panelsessie ‘The Future of Work: Opportunities and challenges of digitalization, the platform economy and flexibilization of European labour markets’. ‘In deze sessie zal worden besproken hoe de wereld van werk is veranderd in de afgelopen decennia. Zo kijken we welke banen er zijn verdwenen of juist bijgekomen door de opkomst van technologische ontwikkelingen zoals de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ict), robotisering en kunstmatige intelligentie. Dit leidt naar de vraag over de economische en politieke consequenties van deze ontwikkelingen.’

In zijn presentatie zal Van Doorn zich richten op de houding van werkenden ten aanzien van verschillende typen beleid. ‘In de klassieke politieke economie gaan we ervan uit dan personen met een hoger risico op werkloosheid voorstander zijn van meer inkomensherverdeling en dit risico willen verzekeren middels een relatief genereus vangnet. Zo weten we dat werkenden waarvan hun baan op de tocht staat door automatisering in hoge mate voorstander zijn van herverdeling. Tijdens mijn bijdrage zal ik nieuw onderzoek met Olaf van Vliet presenteren waarin wij laten zien dat niet alleen het risico op werkloosheid, maar ook de kans op een nieuwe baan een belangrijke drijver van preferenties voor beleid is.’

In het onderzoek staat de vaardigheden die een persoon nodig heeft om een beroep uit te oefenen centraal. Wanneer deze vaardigheden voor een grote groep beroepen relevant zijn, vergroot dat de kans op een nieuwe baan: personen waarvoor dit geldt voelen zich daardoor relatief zekerder op de arbeidsmarkt. ‘Wij tonen aan dat deze mobiliteit zich vertaalt in een lagere behoefte aan sociale zekerheid. Bovendien zijn deze personen bereid om klimaatbeleid te steunen dat in potentie banen in ‘bruine sectoren’ raakt. Doordat zij hun vaardigheden voor relatief veel beroepen kunnen inzetten, maken zij zich immers minder zorgen als hun initiële beroepsgroep wordt geraakt door bijvoorbeeld een CO2-belasting.’

Horizon Europe

Bij deze panelsessie spreken namens de Universiteit Leiden ook Ron Diris en Olaf van Vliet. Daarnaast werken Hanneke Bennaars (Universiteit van Amsterdam) en Ferry Koster (Erasmus Universiteit Rotterdam) mee. ‘Sowieso werken we in ons onderzoeksproject onderzoek veel samen met andere universiteiten; zo hebben we vorig jaar samen met collega’s van andere universiteiten een themanummer van een tijdschrift over de toekomst van werk gepubliceerd. Daarnaast heeft ons team onlangs in het kader van Horizon Europe een consortium opgezet waarin we samen met verschillende Europese universiteiten onderzoek doen naar de toekomst van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Europa.’

Van Doorn ziet om meerdere reden uit naar ESOF2022. ‘Voor mij is dit allereerst een mooie kans om ons onderzoek aan een breed publiek te presenteren. Ik kijk uit naar de dynamiek die dat met zich meebrengt. Daarnaast is het congres door alle coronaperikelen het eerste fysieke congres waar ik ons onderzoek zal presenteren. Een meer dan welkome afwisseling na de presentaties voor een wand van in kleine tegels gevangen gezichten van de afgelopen jaren!’

De panelsessie ‘The Future of Work: Opportunities and challenges of digitalization, the platform economy and flexibilization of European labour markets’ vindt plaats op donderdag 14 juli tussen 17.15 en 18.30 uur in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Geïnteresseerd? Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen met korting naar ESOF2022. Bekijk hier welke sprekers namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan het woord komen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.