Universiteit Leiden

nl en

Liesbeth van Vliet geëerd met Heineken Young Scientists Award

Liesbeth Van Vliet krijgt erkenning voor haar onderzoek naar de communicatie tussen arts en patiënt en de invloed daarvan op de zorgkwaliteit. De Leidse gezondheidspsycholoog Van Vliet ontvangt één van de vier Heineken Young Scientists Award 2022 voor veelbelovende jonge onderzoekers, werkzaam in Nederland.

Betere communicatie tussen arts en patiënt

De jury prijst de belangrijke bijdrage van gezondheidspsycholoog Liesbeth van Vliet aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ernstig zieke patiënten dankzij een betere communicatie tussen arts en patiënt. Van Vliets onderzoek naar hoe communicatie patiënten kan helpen én kan schaden, laat een waardevolle vertaalslag zien tussen onderzoek en de maatschappij. Van Vliet: ‘Naast hoogwaardige medische zorg is excellente informatie en emotionele steun voor ernstig zieke patiënten en hun naasten nodig.’

Liesbeth van Vliet ontvangt de Heineken Young Scientist Award 2022 in het domein Social Sciences.

Over het onderzoek

Van Vliet onderzoekt bij welke communicatie patiënten zich beter voelen en bijvoorbeeld minder stress ervaren en beter informatie onthouden. Of waarbij patiënten zich juist slechter voelen als zij geconfronteerd worden met een ernstige ziekte. Daarbij bevindt Van Vliet zich op het snijvlak van gezondheidscommunicatie, palliatieve zorg en placebo- en nocebo-effecten. In het laboratorium onderzoekt ze bijvoorbeeldmet behulp van video-vignetten de effecten van communicatie. Ook onderzoekt ze communicatie in de medische spreekkamer en hoe die effect heeft op patiëntuitkomsten. Zo blijkt uit één van haar analyses dat ongeneeslijk zieke patiënten zich beter voelen onder behandeling van meer empathische dokters, en dat ze bij deze artsen ook meer onthouden van een gesprek. Van Vliet is hiermee een veelzijdige onderzoeker die niet alleen antwoorden zoekt op fundamentele vragen, maar ook de resultaten weet te vertalen naar de praktijk.

Kennis in de praktijk brengen

De jury bewondert de wijze waarop Van Vliet zich actief inzet als het gaat om outreach. Zo is ze regelmatig te vinden in kranten en tijdschriften, presenteert ze haar werk voor professionals en andere belangstellenden en organiseert ze wetenschappelijke evenementen voor een breed publiek. Haar werk is ook opgenomen in de klinische slechtnieuwsrichtlijn en wordt daarmee dagelijks direct toegepast in de spreekkamer. Met haar werk draagt Van Vliet in belangrijke mate bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor ernstig zieke patiënten.

Prijsuitreiking 2022

Deze Award in het domein Social Sciences maakt deel uit van vier Heineken Young Scientists Awards en zes Heinekenprijzen voor kunst en wetenschap, die worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Muziekgebouw aan t IJ in Amsterdam op donderdag 29 september.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.