Universiteit Leiden

nl en

Niels Laurens: ‘We zijn geen kleine faculteit meer’

Sinds een paar maanden verdeelt directeur bedrijfsvoering Niels Laurens niet langer meer zijn aandacht tussen twee faculteiten, maar ligt de volle focus bij FGGA. Een gesprek over de dynamiek van onze faculteit, zijn manier van leidinggeven en over de stappen die we met elkaar moeten gaan zetten op het gebied van werkdruk, D&I en sociale veiligheid. Plus een oproep om na de zomer elkaar echt weer meer te gaan ontmoeten in Wijnhaven. ‘Het is nu te leeg in de gebouwen.’

Niels Laurens werkt nu anderhalf jaar bij FGGA. Eerst combineerde hij deze functie nog met het directeurschap bij de Faculteit der Archeologie, sinds dit voorjaar werkt hij volledig voor FGGA. Niels: ‘Ik voel me heel erg thuis en heb echt het gevoel dat ik erbij hoor. Er is heerst een goede dynamiek en ik voel de energie van een faculteit midden in het centrum van het bestuurlijk hart van ons land. Sinds ik volledig voor FGGA werk, heb ik simpelweg meer tijd voor wat er gedaan moet worden. De komende tijd bijvoorbeeld, gaan we kijken naar wat de nieuwe strategie van de Universiteit Leiden voor ons betekent. Waar gaan we de focus op leggen en misschien net zo belangrijk, en wat we niet meer gaan doen. Door het organiseren van strategische sessies met de instituten en het faculteitsbureau gaan we hier invulling aan geven.’

Verbinding maken met experts op de werkvloer

Als bestuurder houdt Niels ervan om mensen de ruimte te geven. ‘Ik werk graag met zelfsturende professionals. Ik heb brede ervaring, maar wat weet ik van bijvoorbeeld echt van HRM of communicatie? Het is mijn taak om het beste uit mensen te halen, zorgen voor kaders en een gezamenlijke aanpak.’ Hij benadrukt dat de hoofdtaak van de universiteit is het zorgen voor onderwijs en onderzoek en dat de bedrijfsvoering hierop moet aansluiten. ‘Ik probeer de verbinding te maken met de experts en de mensen op de werkvloer.’

Naast werken met de medewerkers van FGGA moet de directeur bedrijfsvoering ook veel afstemmen met de universiteit. Niels: ‘Soms botst dit wel, maar dat is niet erg zolang we maar kunnen uitleggen waarom we iets op een andere manier gaan doen.’ Als voorbeeld noemt hij Siggy, het nieuwe coachsysteem voor studenten, dat in september gelanceerd wordt. ‘We wilden dit erg graag hebben, maar de andere faculteiten in Den Haag denken hier anders over. We besluiten dan om dit zelf te doen omdat wij dit voor onze studenten erg belangrijk vinden.’

'Het is belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij ons'

Focus op belangrijke thema's 

Sociale veiligheid, werkdruk en diversiteit en inclusie zijn de afgelopen tijd belangrijke thema’s binnen FGGA geweest. Volgens Niels moeten deze onderwerpen niet als losse onderdelen gezien worden. ‘Het heeft allemaal met elkaar te maken. Ik wil deze thema's als één geheel gaan aanpakken. Ook leiderschap speelt hierin een belangrijke rol. We moeten bijvoorbeeld duidelijker zijn over de mogelijkheden en loopbaanontwikkeling. Niet iedereen kan diensthoofd of hoogleraar worden. Daar moet je duidelijk en transparant over durven zijn. Uit de (D&I) enquête die we een tijd geleden gehouden hebben, kwam naar voren dat collega’s zich zorgen maken over arbeidsperspectief en de betekenis van het jaargesprek. Hier moeten we de komende tijd echt stappen in gaan maken. Het is belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij ons.’

Omdat diversiteit en inclusie zo’n belangrijk thema is wordt er ook gekeken naar een andere invulling van dit onderwerp. Waar deze portefeuille voorheen twee dagen per week door de diversity officer gedaan werd, is het plan om dit nu bij HRM te gaan beleggen. Niels: ‘We willen geld vrij maken zodat iemand vier dagen per week beschikbaar is om hiermee aan de slag te gaan.’

Nog te leeg in de gebouwen

Sinds begin van het voorjaar wordt er van de medewerkers gevraagd om weer meer op kantoor te gaan werken. De faculteit is druk bezig geweest om de voorzieningen hiervoor op orde te brengen. Er is gewerkt aan het beschikbaar stellen van laptops en het zorgen voor goede wifiverbinding in het gebouw. De voorzieningen worden beschikbaar gesteld, maar het is aan de instituten zelf om de werkplekken vorm te geven en na te denken hoe ze ervoor kan zorgen dat medewerkers weer meer op kantoor komen werken. Volgens Niels is het nu echt nog te leeg in de gebouwen. ‘Thuiswerken heeft zeker voordelen, maar voor een goede samenwerking is fysiek bij elkaar komen essentieel. De kracht van hybride werken zit in de combinatie van beiden: het type werkzaamheden bepaalt de locatie. Hier zullen we samen echt mee aan de slag moeten zodat het na de zomer verbetert.’

Trots op FGGA

Op dit moment wordt de laatste hand aan de begroting gelegd. Niels vertelt dat de prognose er goed uit ziet. ‘Het gaat fantastisch, we zijn echt geen kleine faculteit meer. De groei is enorm en om daar op een verantwoordelijke manier mee om te gaan, gaan we nu nog meer collega’s aannemen.’ Daarnaast heeft Minister Dijkgraaf onlangs aangekondigd een enorme impuls aan het hoger onderwijs te willen geven. Niels: ‘Het toekomstplaatje van de faculteit ziet er goed uit. We mogen echt trots zijn. Ik zie er naar uit nog veel moois in Den Haag mee te mogen gaan maken.’

Tekst: Judith van Doorn en Margriet van der Zee

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.