Universiteit Leiden

nl en

Sebastian Diessner wint onderzoeksbeurs uit Leverhulme Fonds

Sebastian Diessner, universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde, heeft samen met drie onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk een beurs gewonnen van het Leverhulme Fonds (The Leverhulme Trust). De subsidie ter waarde van 350.000 euro is voor het onderzoeksproject: ‘The Political Economy of Knowledge-Based Growth.’

Sebastian Diessner

Diessner en mede-onderzoekers David Hope (King's College London), Hanna Kleider (King's College London) en Niccolo Durazzi (University of Edinburgh) analyseren de kenniseconomie. Diessner: ‘Sinds het einde van de twintigste eeuw hebben we een duidelijke verschuiving gezien van grootschalige productie richting dienstverlening. Ook zien we de opkomst van massale systemen voor hoger onderwijs. De arbeidsverhoudingen zijn meer geliberaliseerd en informatie-en communicatietechnologie hebben een centrale rol ingenomen binnen de productiestrategieën van bedrijven. Het onderzoeksproject heeft tot doel om deze trends binnen kapitalistische democratieën te begrijpen en te vergelijken.’  

Onderzoeksproject in drie delen

Het onderzoek bestaat uit drie delen die gaan over het definiëren en meten van de kenniseconomie (werkpakket 1), de beleidsuitgangspunten van de kenniseconomie (werkpakket 2) en de politieke consequenties van de kenniseconomie (werkpakket 3). Het project loopt van oktober 2022 tot en met september 2024.

Met het geld van het fonds gaat het team van Diessner twee postdocs inhuren en zullen survey-experimenten uitgevoerd worden. Zelf is hij een van de hoofdonderzoekers van het project. ‘Mijn hoofdverantwoordelijkheid zal komen te liggen bij onderdeel 2 dat de beleidsgrondslagen van de kenniseconomie onderzoekt op het gebied van hogeronderwijsbeleid, arbeidsmarktbeleid, innovatiebeleid en werk-gezinsbeleid in verschillende kapitalistische democratieën.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.